پروژه تاسيس آموزشگاه حسابداري

پروژه تاسيس آموزشگاه حسابداري

آنچه كه رايانه را اهميتي بيش از اين مي بخشد نقش آن در ارتباطات وانتقال درياي عظيمي از اطلاعات گوناگون است .هر چه زمان ميگذرد حجم اطلاعاتي كه انسان با آن سر و كار دارد بيشتر و بيشتر مي شود و كمبود رايانه در زندگي و جامعه نيز بيشتر مي شود.
روند تفسير و تحولات در جامعه امروزي آنچنان سريع و شتابان شده است كه پيش بيني آينده مقدور نيست يكي از بارزترين ويژگيهاي عصر حاضرحضور گسترده كامپيوتر در كليه عرصه هاي فعاليت انسان است . به گونه اي كه انجام برخي از كارها بدون استفا ده ازكامپيوتر غيرقابل تصور نمي باشد .
كامپيوتر به عنوان ابزاري قدرتمند سرعت و دقت كارها را فوق العاده افزايش داده و گذر گاهها ي صعب العبور علم را به شاهراههاي هموار مبدل ساخته است به همين دليل در جريان كنوني اموزش ويادگيري علوم كامپيوتريك ضرورت اجتناب ناپذير ميباشد.

تهيه پروانه تأسيس

ابتدا از طريق سازمان فني وحرفه اي شهرستان تحت عنوان اگهي براي متقاضيان تاسيس اموزشگاه اعلام مي نمايد وفرم درخواست متقاضي از طريق روزنامه كثير الانتشار را پر مي نمائيم وبراي امتحان در يك روز جمعه در ميدان فردوسي به صورت صبح وعصر كه يك شيفت براي خانمها وشيفت ديگر براي اقايان براي متقاضيان تآسيس فرم پر مي كنيم به اضافه تعداد چهار قطعه عكس ودوعدد فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات و فتوكپي اخرين مدرك تحصيلي به اضافه فرم تقاضا و همچنين مبلغ ۰۰۰/۴۰ ريال وجه نقد در حساب بانك ملي به حساب سازمان فني و حرفه اي در يك پاكت وبه آدرس : مشهد يا رضا شهر- سازمان فني وحرفه اي اداره كل استان خراسان ارسال مي كنيم ودر ضمن وقت امتحان آن قبلا در روزنامه تعيين شده است. در وقت معين در ميدان فردوسي آماده جهت امتحان شده و شيفت صبح جهت تآسيس و مديريت و شيفت بعدازظهر جهت مربي گري. سؤالات به صورت تستي و چند سؤال جزعي تشريحي دارد. معمولا در امتحان تآسيس و مديريت حدود ۹۰% قبولي و در امتحان مربي گري حدود شايد ۲۰% قبولي اعلام نمايند . بعد از امتحان دريافت كارت و پذيرايي در جلسه امتحان و سپس بعد از چندي اعلام نتيجه از طريق سازمان فني وحرفه اي و در صورت قبولي ساير مدارك بايد جهت گزينش وامتحان عملي به نام آموزش- گاه و محل آموزشگاه تعيين شده بعد از بازديد و تآييد كليه لوازم و ملزومات و…
يك سري مربي تعيين مي نمايد ويك سري ملزومات را دريافت مي نماييم و مربي كه داراي كارت مربيگري هست را انتخاب كرده و معرفي مي نماييم . ودر پايان اجاره ثبت نام جهت پذيرش داده مي شود.
اسناد و مدارك

۱- مجوز رسمي از وزارت كار و امور اجتماعي
۲-پروانه تآسيس
۳- مشخصات كامل كارآموزان ،همراه با فتوكپي آنها و…
۴- مشخصات كامل مربيان ، همراه با فتو كپي آنها و…
۵- تعهد نامه كارآموزان
۶- قرار داد مربيان

اهداف آموزشگاه

۱- راه اندازي وتآسيس يك مؤسسه آموزشي
۲- تآمين درآمد و استقلال اقتصادي
۳- خدمت به جامعه
۴- رشد و پويايي آموزشي ، فرهنگي
۵- اشتغال زايي
۶- آموزش

توصيف كسب وكار

با توجه به رشد و استفاده روزافزون رايانه، اهميت و يادگيري آن بيش از پيش بر افراد اشكار شده است .رايانه داراي بخشهاي گوناگوني است وهربخشي ميتواند
كمك شاياني در بهتر، بهره وري از زمان را به ما عرضه كند. امروزه كمتر آموزشگاه يا مؤسسه اي را مي بينيم كه از رايانه براي سرعت بخشيدن به كارها استفاده نكنند.

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید