تحقیق حجاب مصونیت يا محدودیت

تحقیق حجاب مصونیت يا محدودیت

پيشگفتار:

حجاب صدفي است كه به وجود آمده است تا از مرواريدي به نام زن نگه داري كند و به عبارتي حجاب مصونيتي است كه زن را از آغاز تولد تا پايان عمر حفظ مي كند زن در طول عمر خود دريافته است كه انحصارگرايي زن به همسرش ستون عفاف اوست زني كه زيبايي هاي خود را طعمه چشم هاي شهوت آلود نامحرم كند پيمان زناشويي و احضار عشق به همسر را خدشه دار كرده است.

اين كار شامل پنج بخش اصلي مي باشد كه در اين جا به طور مختصر شرح مي دهيم.

در فصل اول تاريخ را ورق مي زنيم و تلاطم هاي حوادثي كه در آن رخ داده را بررسي مي كنيم.

در فصل دوم حجاب را از نظر معناي لغوي بررسي مي كنيم و واژه ي حجاب را باز مي نماييم.

در فصل سوم علّت پديدآمدن حجاب را از نظر مخالفان حجاب بررسي كرده و علّت پديدآمدن را از نظر اسلام بررسي مي كنيم.

در فصل چهارم مقدار پوششي را كه اسلام براي زن مقرر كرده است را بيان مي كنيم و آن را با حجاب افراطي و حجاب ناقص مقايسه مي كنيم.

در فصل پنجم سخنان ائمه اطهار و فقيهان شيعه را بيان كرده و آن را ذكر خواهيم كرد.

ضمايم: در اين بخش نظر استاد شهيد شريعتي را بيان كرده ايم و در بخشي ديگر ۲۰ پيام من به زن مسلمان را بيان مي كنيم كه همه ي مفاهيم حجاب را در بر دارد.

اميد است اگر حاضر گامي در جهت حاكميت فرهنگ حجاب اسلامي و تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري باشد و به فضل الهي شاهد جامعه اي برخوردار از ارزش هاي ديني و زناني عفيف و پوشيده به پيروي از سرور زنان عالم حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا (س) باشيم.

تاريخچه حجاب

در ايران باستان و در ميان قوم يهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است امّا در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسيله ي اسلام در عرب پيدا شده است.

آن اندازه حجاب در يهوديان رواج داشته است كه به نقل از ويل دورانت در صفحه ي ۳۰ جلد ۱۲ «تاريخ تمدن» راجع به قوم يهود و قانون تلمود مي نويسد:

«اگر زني به نقض قانون يهود مي پرداخت چنان كه مثلاً بي آن كه چيزي بر سر داشت به ميان مردم مي رفت و يا در ملأ عام نخ مي رشت يا با هر سِنخي از مردان درد دل مي كرد يا صدايش آن قدر بلند بود كه چون در خانه اش تكلّم مي نمود همسايگانش مي توانستند سخنان او را بشنوند در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهريه او را طلاق دهد.»

اين حجاب از حجاب اسلامي بسيار مشكل تر و سخت تر است.

– حجاب در ايران باستان، هند و قوم يهود

در جلد اول «تاريخ تمدن» صفحه ي ۵۵۲ راجع به ايرانيان قديم مي گويد:

«در زمان زردشت زنان منزلتي عالي داشتند، با كمال آزادي و با روي گشاده در ميان مردم رفت و آمد مي كردند» آن گاه چنين مي گويد: «پس از داريوش مقام زن مخصوصاً در طبقه ثروتمندان تنزل پيدا كرد. زنان فقير چون براي كار كردن ناچار از رفت و آمد در ميان مردم بودند آزادي خود را حفظ كردند ولي در مورد زنان ديگر، گوشه نشيني رفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگي آن ها را فرا گرفت، و اين امر خود مبناي پرده پوشي در ميان مسلمانان به شمار مي رود.

زنان طبقات بالاي اجتماع جرئت آن را نداشتند جز در تخت روان و روپوش دار از خانه بيرون بيايند. زنان شوهردار حق نداشتند هيچ مردي حتي برادر و يا پدرش را ملاقات كند. در نقش هايي كه از ايران باستان بر جاي مانده هيچ صورت زن ديده نمي شود و نامي از ايشان به نظر نمي رسد.»

چنان كه ملاحظه مي فرماييد حجاب سخت و بسيار شديدي در ايران باستان حكم فرما بوده و حتي پدران و برادران نسبت به زن شوهردار نامحرم شمرده مي شده اند.

تحقیق حجاب مصونیت يا محدودیت

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید