گزارش كارآموزي نگهداري تأسيسات در بيمارستان

گزارش كارآموزي نگهداري تأسيسات در بيمارستان

سازمان و تشكيلات

كار آموزي در بيمارستان امام علي (ع) بجنورد زير نظر سازمان علوم پزشكي ايران گذرانده شده است كه اين بيمارستان يكي از بزرگترين بيمارستان هاي استان بوده و پرسنل مجرب و كار آموخته آن باعث افتخارات پزشكي در سطح كشور شده است .

 نقش تأسيسات در بيمارستان :

در بيمارستان امام علي (ع) مانند تمام بيمارستان هاي كشورمان تأسيسات مكانيكي و تأسيسات پزشكي از اركان اساسي كاركرد و موقعيت بيمارستان در خدمت رساندن به بيماران و مراجعين مي باشد . همانگونه كه امروزه در تمام ساختمان هاي مختلف اعم از : برج ها – بيمارستان ها – سوله هاي ورزشي – كارخانجات – مسكن و … مشاهده مي شود تأسيسات تهويه نيز از مهمترين عوامل آسايش انسان مي باشد .

 بيمارستان :

در بيمارستان اتاق هاي مختلف مانند ( بخش – آي سي يو – جراجي – راهروها – انبارها – بخش اطفال و زنان و … ) داراي تهويه مخصوص به همان قسمت مي باشد و اين يك نمونه از كار تأسيسات در بيمارستان است .

كانال هاي اكسيژن – كولر – گازهاي مخصوص – و زنگ رابط بيمار با پرستار از امكانات تخت بيمار است .

 وظايف كار آموز :

  كار آموز در بيمارستان ساعت ۳۰/۷ تا ۳۰/۱ مي باشد كه موظف به رعايت قوانيني در محل كار بيمارستان است . پرسنل تأسيسات متشكل از ۴ تكنسين و ( مهندس تأسيسات است ) . ضمناً اين پرسنل به صورت شركتي ( شركت دماوند سيال شرق ) با وظيفه نگهداري كارگاههاي تأسيسات در بيمارستان به طور قراردادي كار مي كنند .

۱۰ روز بعد از شروع به كار تعدادي كارآموز از رشته فني و حرفه اي به ما اضافه شدند كه تجربه و كار عملي آنها از من بيشتر بود . بهر حال اين دوره با انجام وظايفي به طور گروهي يا شخصي به پايان رسيد كه ليست كارهاي انجام شده در بيمارستان در اين كارآموزي آموزی

مقدمه ( چكيده ) :

در بيان اين كار آموزي به صورت خلاصه مي توان به ۳ قسمت :

  • شروع و تحويل وظايف
  • انجام وظايف
  • تحويل كارهاي انجام شده

در شروع نمي توان مانند ديگر اعضاء كار كرد و پا به پاي آنها رفت چون در اين رشته تجربه و كار عملي حرف اول را مي زند و به طور خاصي از تمام كارها عقب مي افتادم ولي با تقسيم وظايف در كار اعضا وقفه مي انداخت ولي به تجربه و كار من مي افزود .

در ادامه با كار در تمام قسمت ها داراي تجربه اندكي براي انجام وظايف شدم كه در تعويض وسايل و قطعات  كمي روان تر شده بودم .

در تهيه گزارش كار آموزي با راهنمايي تكنسين ها به انجام كارها به صورت ليست در گزارش آوردم كه اميدوارم استاد گرامي از انجام كارهاي تأسيسات به نحوي اطلاع پيدا كنند .

براي كسب تجربه به همراه يكي از تكنسين هاي كشيك شب در بيمارستان حاضريم كه  به چند مورد از گزارشات پرستارها براي تعمير به محل رفتيم .

گزارش كارآموزي نگهداري تأسيسات در بيمارستان

۶۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید