گزارش عملكرد كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و ايمني كار

گزارش عملكرد كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و ايمني كار

«گزارش عملكرد كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و ايمني كار از خرداد ۸۴ تا خرداد ۸۶»

ـ دعوت از نمايندگان اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران و سازمان دامپزشكي كشور در جلسات تدوين آيين نامه ايمني در آزمايشگاه

ـ‌ معرفي كميته و تدوين آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها در خبرنامه غذا و دارو در شهريور ۱۳۸۴

ـ ارايه گواهي شركت در تدوين آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها در  اداره كل آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و دارو

ـ مكاتبه با كليه ادارات اجرايي بازرسي كار استان جهت جمع آوري اطلاعات براي تدوين آيين نامه ايمني ( توسط آقاي مهندس حسني)

ـ بازديد از تعدادي آزمايشگاه جهت جمع آوري اطلاعات براي تدوين آيين نامه ايمني (  توسط آقاي مهندس حسني )

ـ‌مشاوره با اساتيد فن و متخصصان آزمايشگاهي جهت جمع آوري اطلاعات براي تدوين آيين نامه ايمني ( توسط آقاي مهندس  حسني)

ـ تدوين آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها و تصويب در شوراي عالي حفاظت فني و اجرايي شدن آن توسط وزارت كا

« آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها »

فصل اول :‌تعاريف

هودهاي بيولوژيك

يكي از اساسي ترين وسايل حفاظتي آزمايشگاه هاي بيولوژيك براي انجام آزمايشات مي‌باشد.

الكتروفورز

وسيله اي است كه براي جداسازي اجزاي تشكيل دهنده پروتئين و تعيين مقدار آنها براساس جريان الكتريكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سانتريفوژ

دستگاهي است كه به وسيله نيروي چرخشي دوراني الكتروموتوز و براساس استفاده از نيروي گريز از مركز باعث ته نشين شدن مواد مختلف يك مخلوط با محلول آزمايشگاهي براساس اختلاف جرمشان مي‌شود.

اولترا سانتريفوژ با سرعت بسيار بالا كه براي تفكيك مواد تشكيل دهنده سلولي كاربرد دارند و همگي داراي يخچال و سيستم خلاء مي‌باشند.

اتوكلاو

دستگاهي است براي استريل نمودن تجهيزات آزمايشگاهي وسايل پزشكي و ابزارهاي استفاده شده براي كشت ميكروبي كاربرد دارد اتوكلاوها در درجه حرارت هاي بالاي ۱۰۰ درجه سانتي گراد و در محفظه‌اي بسته به توليد بخار از آب مي‌پردازند.

لامپ UV

اين لامپ جهت استريل نمودن سطوح ميزها و هود و فضاي آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي كاربرد دارد و طيف نور آن داراي محدوده‌ي ۴۰۰-۱۹۰ نانومتر مي‌باشد.

كابينت UV

به منظور استفاده از خاصيت تخريب كنندگي اشعه ماوراء بنفش لامپ UV در داخل محفظه كابينت UV قرار دارد و در آزمايشگاه‌هاي شيمي و بيولوژيك كاربرد.

سيستم خلاء

جهت مكش ( ساكشن ) از اين سيستم استفاده مي‌گردد و در آزمايشگاه مصارف محدودي دارد.

ليوفيليزر

وسيله اي است كه جهت خشك نمودن فرآورده‌هاي بيولوژيك مانند سرم، واكسن، دارو و غيره تحت شرايط خلاء بالا وسرما به منظور نگهداري طولاني مدت و جلوگيري از آلودگي كاربرد دارد.

مايكروويو

دستگاهي است كه با استفاده از انرژي امواج مايكروويو باعث گرم شدن و ذوب ماده مورد نظر مانند ژل، آگار و غيره مي‌شود.

لوله هاي مكنده

لوله هاي مخصوص كه جهت تخليه در خلاء با فشار بالا كاربرد دارد.

ميكسر ( مخلوط كن)

وسيله است كه براي مخلوط نمودن انواع مواد كاربرد دارد.

 

فصل دوم :‌ساختمان و انبار آزمايشگاه

۱- اتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل ۳ متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از ۱۲ متر مكعب كمتر نباشد.

تبصره : در آزمايشگاه‌هايي كه ارتفاع هر طبقه از ۴ متر بيشتر باشد براي محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع ۴ متر منظور مي‌گردد.

۲- در فضاي آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن  اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور با كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دانشگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.

۳ ـ‌ كف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هرگونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لفزيدن اشخاص۲ شود باشد.

۴ـ كف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد فابل شست‌و‌شو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.

۵- حنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيد ها و بازها باشد.

گزارش عملكرد كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و ايمني كار

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید