تحقیق زبانهای برنامه نویسی

تحقیق زبانهای برنامه نویسی

تاريخچه ويژوال بيسيك .NET

ويژوال بيسيك .NET توسعه يافته BASIC مي باشد. BASIC توسط پروفسور John Kemeny و Thomas Kurtz از كالج Dartmouth براي نوشتن برنامه هاي ساده ايجاد شد و اين طراحي از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز گرديد.

هدف از BASIC اوليه, آموزش برنامه نويسي بود. BASIC توسط انواع متفاوتي از كامپيوترها مورد استفاده قرار گرفت و سرمشق ساير زبان ها شد. با توسعه واسط گرافيكي كاربر (GUI) توسط ميكروسافت, در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل ۱۹۹۰ بيسيك تكامل تدريجي خود را به سوي ويژوال بيسيك انجام داده بود كه توسط گروه ميكروسافت در سال ۱۹۹۱ انجام  پذيرفت. در زمانيكه ويژوال بيسيك در مرحله ظهور بود, توسعه برنامه هاي كاربردي تحت ويندوز ميكروسافت عملي طاقت فرسا بود. با آمدن ويژوال بيسيك ايجاد برنامه هاي كاربردي تحت ويندوز بسيار آسان شد.

ويژوال بيسيك زبان برنامه نويسي ميكروسافت ويندوز است. برنامه هاي ويژوال بيسيك در محيط توسعه يافته مجتمع (IDE) طراحي و ساخته ميشوند. IDE به برنامه نويس اين اجازه را مي دهد كه برنامه هاي خود را به صورت مناسب و راحت ايجاد, اجرا و خطا يابي كند. پردازش مربوط به توليد سريع يك نرم افزار كاربردي را اغلب RAD (Rapid Application Development) مي نامند.

ويژوال بيسيك يكي از زبانهاي RAD بوده و بطور وسيعي در دنيا مورد استفاده مي باشد. ويژوال بيسيك .NET مشتق شده از زبان برنامه نويسي BASIC است. ويژوال بيسيك خصيصه هاي متمايز كننده تري نسبت به ساير زبان ها برنامه نويسي دارد مانند واسط گرافيكي كاربر, رسيدگي به رويداد (event handling), دسترسي به .Win32 API ويژگي هاي شيي گرا, رسيدگي به خطا, برنامه نويسي ساخت يافته و ساير موارد.

زبان ويژوال C

اين زبان كامپايلر قدرتمندي است كه بااستفاده ازآن ميتوان برنامه هاي بزرگ وپيچيده رادر زمان اندكي ايجاد كرد . محيط ويژوال C + + محيط يكپارچه اي است كه درآن ميتوان برنامه را ايجاد,ترجمه,اجرا وعيب يابي كردبه عبارت ديگر پكيج C+ + حاوي مولفه هايي مانند ويراستار,كامپايلر,پيوند دهنده,برنامه هاي سودمند ,عيب ياب وسايرابزارهايي است كه براي طراحي برنامه در محيط WINبكار مي روند.

محيط توسعه پكيج C بنام DEVELOPER STUDIOاست كه آنرابه اختصار محيط توسعه مي ناميم تمام ابزارهاي ديگر ويژوال C + +را جامعيت مي بخشدوبه برنامه نويس اجازه ميدهدتا فرايند توسعه برنامه را از طريق پنجره ها, كادرهاي محاوره اي ,منوها,نوارهاي ابزار,كليدهاي ميانبروماكروها ببيندوكنترل كنديعني اين محيط هماننديك اتاق كنترل است.

انواع فايلهادر ويژوال C

فايل محيط برنامه(DSW ) :اين فايل براي نگهداري محيط كاري پروژه بكار مي رود.

فايل برنامه: براي نگهداري برنامه ويژوال C + + بكار ميرود.

فايل ( HEADER) : آنرافايل سرايندمي گويند كه محتويات آنهادربرنامه هاي ديگر قابل استفاده است .

فايل بيت نگاشت( BMP): براي نگهداري تصاوير (BMP ) بكار مي رود .

فايل ايكن (ICO ) :براي نگهداري ايكن.

فايل ترجمه شده (OBJ): پس از كامپايل كردن در برنامه ايجاد مي شودوحاوي دستورات ماشين است .

فايل اجرائي (EXE ): حاوي برنامه اجرايي است .

فايل اكتيوايكس(OCX) : براي نگهداري اكتيوايكسهاي ويژوال C++بكار ميرود.

اكتيوايكس قلب محاسبات توزيع شده مايكرو سافت است كه كامپيوتر مارا در اينترنت واينترانت قرار مي دهد.

ويژوال بيسيك ۶

اين برنامه در برگيرنده ابزارهاي متعددي است كه با همكاري يكديگر امكان توسعه برنامه هاي كاربردي را فراهم مي آورند. اين ابزارها به كاربر امكان مي دهند تا بطور كامل از ظاهر برنامه خود به هنگام اتمام آن اطلاع يابد, چرا كه اين زبانها تازماني كه برنامه بطور كامل به پايان نرسيده باشد ظاهر برنامه را به نمايش در نمي آورد.

ويژوال بيسيك بسرعت در حال تبديل شدن به يكي از اصلي ترين زبانهاي برنامه نويسي كاربردي است در حاليكه رقيبان آن مانند POWER BUILDER بسختي در تقلا هستند تا فاصله خود را با ويژوال بيسيك حفظ كنند.

با ارائه هر نسخه جديد توسط ماكروسافت قابليتهاي VB به توسعه دهندگان امكان ايجاد برنامه هاي كاربردي تطبيق پذيرتر ميدهد.

VB5در واقع چاشني انفجاري در بازار كنترلهاي اكتيوايكس بودو VB6توازني مابين DTMLوتوسعه برنامه هاي كاربردي مبتني بر COM ايجاد كرد.

 

تحقیق زبانهای برنامه نویسی

۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید