مقاله آداب حج از ديدگاه قرآن

مقاله آداب حج از ديدگاه قرآن

فصل۱) اهميت جايكاه تحقيق حاضر

فصل۲) اولين مركز جهاني براي عبادت

فصل۳) وجوب حج

فصل اول

اهمیت جایگاه تحقیق حاضر

الف) تعريف و تبيين موضوع :

تعريف حج : در لغت به معني ، قصد نمودن به جهت حركت به سوي مكاني يا شخصي ، آهنگ جايي نمودن، مكرر به جايي آمدن.[۱]

در روايات اسلامي حج را ” پيروزي وكاميابي ” معني كرده اند ، زيرا حج گذار با تحمل رنج و زحمات بر نفس خود و شيطان پيروز مي گردد . حج به معناي ” اَفْلَحَ ” يعني رستگار شده نيز آمده ” و يقال حج فلان اي افلح”[۲]

خداوند مي فرمايد : ” ففرّوا الي الله إنّي لكم منه نذير مبین”[۳]  يعني ازگناهان به سوي خدا بگريزيد .

در تفسير فرمايد به سوي خدا حج گذاريد تا گناهانتان بخشيده شود.[۴]

كلمه حج را با دو گونه حركت خوانده اند : الحج لغة و قيل الحج بالفتح الاسم و بالكسرمصدر[۵]

مردم حجاز آن رابه فتح و اهل نجد به كسر مي خوانند[۶] و هر دو به معني قصد زيارت كردن يا انجام دادن مراسم مخصوص مي باشد و در اصطلاح شامل قصد خانه خدا كردن و انجام اعمال و مناسكي است كه دستور آن در شرع مقدس اسلام آمده است . حج يك حركت است ، يك قصد و تصميم گيري است و يكي از مترقي ترين ابعاد اعتقادي دين مبين اسلام است ، حج يك دوره كامل اسلام شناسي است ، حج آدمي را به خدا نزديكتر مي كند ، مكتب توحيد را به او مي شناساند و رسالت بزرگ اسلام را بيشتر توصيه مي كند .

هدف از اعمال و مناسك حج همان قرب و منزلت الهي و رشد و ارتقاء انسان به كمالات معنويه و رسيدن به لقاء محبوب و غرق شدن در درياي عشق وعرفان الهي و غرق و محو شدن در بحر بيكران عبادت معبود و اله يكتا و بي همتاست و هر كدام از اعمال حج به نوعي انسان را در اين را مدد و ياري مي نمايد .

حج يك سلسله دستور و مراسم و مناسكي دارد كه پي بردن به راز و رمزش بسيار سخت است ، معناي طواف و سعي و هروله وقوف عرفات و مشعر كردن در مني و سر تراشيدن و قرباني و … بسيار پيچيده و راز و رمزي شگرف در آنها نهفته مي باشد و حاجي بايد به همه اين اسرار واقف باشد و به فلسفه وجودي اين عبادت بزرگ بينديشد تا به اهداف آن و حج مقبول دست يابد و چه منبعي بهتر و برتر از كلام خداي كريم و فرمايشات معصومين عليهم السلام كه ما را در ايصال هر چه سريعتر به فيض اكمل و درك هر چه بيشتر و خط وافرتراز طواف كعبه مقصود و در اتصال به محبوب ياري خواهد رساند ؟ !

ب (اهداف تحقيق :

آشنايي با حج به عنوان يكي از واجبات و فروع دين مبين اسلام كه با فراهم آمدن شرايط ، ايجاب آن مسلم و فوري است .

الف : آشنايي با شرايط وجوب حج .

ب : مقدمات قبل از تشرف به حج .

ج : آشنايي و آموزش و تبيين مناسك و اعمال حج .

د : آشنايي با معارف و معنويات بلند مناسك و اعمال حج و غور و تفحص در آيات و روايات كلام بزرگان براي رسيدن به اين مهمات .

پ) ضرورتهاي تحقيق :

  1. چون حج از اعمال عبادي و از فروع دين و در موارد و شرايطي از واجبات است لذا ضروري است هر مسلمان با آن آشنايي كامل داشته و به احكام و اسرار آن واقف باشد .
  2. پس از حصول شرايط تشرف ( انشاءالله ) ، براي بهره جستن هر چه بهتر و بيشتر و كاملتر بايد هر چه در توان داريم در آمادگي علمي و معنوي درباره اين عبادت عظمي و اين سفر ملكوتي بكوشيم تا به كمك خداوند و تلاش شايان بادست پر و حج مقبول به اوطان خود برگرديم .

ت)پيشينه موضوع :

در اين زمينه تأليفات فراواني موجود است .

  1. كتب تفسيري ( تفسير آيات مربوط به حج)

الف : التبيان في تفسيرالقرآن . ابوجعفرمحمدبن حسن طوسي .

ب : المنار . محمد رشيد رضا .

ج : الميزان في تفسيرالقرآن . علامع سيد محمد حسن طباطبائي (قدس سره) .

  1. كتب روايي :

الف : الكافي . محمدبن يعقوب كليني رازي

[۱] . اقراب الموارد . المنجد

[۲] . من لا يحضره الفقيه ، ص ۱۹ كتاب حج

[۳] . ذاريات ، ۵۰

[۴] . وسائل الشيعه ، ج ۸ ، ص ۵ ، روايت ۸

[۵] . المنجد

[۶] . تفسيرالمنار ج ۴ ص ۱۰

مقاله آداب حج از ديدگاه قرآن

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید