مقاله در مورد تب برفکی 4500 تومان

مقاله در مورد تب برفکی

مقاله در مورد تب برفکی تب برفکی عامل ایجاد بیماری : ویروسی از خانواده Picornaviridae و از جنس Aphthovirus دارای ۷ سروتیپ Asia1,SAT3,SAT2,SAT1,C,O,A –  مقاومت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی [...]

مشاهده و خرید