مقاله در مورد ژنتیک 4500 تومان

مقاله در مورد ژنتیک

مقاله در مورد ژنتیک   انگور انگور با انواع خاکها خود را تطبیق داده و عناصر غذایی مورد نیاز آن نسبت به سایر محصولات باغبانی کمتر است اما کمبود هر کدام از آنها حتی به مقدار کم نیز تاثیر زیادی [...]

مشاهده و خرید