تحقیق در مورد امام زمان

تحقیق در مورد امام زمان

مقدمه

گفتم که روی ماهت از من چرا نهان است؟

گفتا: تو خود حجابی، ور نه رخم عیان است

انتظار فرج، انتظار صدور فرحان عمومی علیه کفر و ستم است. انتظار یعنی بر طرف کردن عوامل غیبت او و فراهم ساختن زمینه ظهورش ظهور موفورالسدور او پایان رنجها و کج راهی های بشریت و آخرین امید انسان برای رسیدن به عدالت، صلح، معنویت و سعادت است. راست قامتان منتظر، هر روز بر او سلام می کنند، با او تجدید  عهد می نمایند ، برای یاری اش همیشه آماده اند و از هرچه که ظهور او را تأخیری  می اندازد (گناه، دنیا طلبی، فساد، منکر و …) پرهیز می کنند.

عن محدبن عثمان العحدی (رض) قال:

والله ان صاحب هذا الامر لنهضد الموسم كل سنه بري الناس و يعرفهم و يروقه ولايعد فونه.

محمد بن عثمان رضي الله عند (نائب دوم حضرت) گويد:

قسم به خدا هر آينه حضرت حجت- عليه السلام- در هر سال در مراسم حج حاضر مي شود را مي بيند و آنها را مي شناسد و ايشان نيز او را مي بينند ولي حضرت را نمي شناسند.

دل بي تو تمنا نكند كوي مني را

زيرا كه صفائي نبود بي تو صفا را

اي دولت مرانم ز در خويش گدارا

زآن پيش كه رانند شهان خيل گدارا

بازآي كه تا فرش كنم ديده به راهت

حيف است كه بر خاك نهي آن كف پا را

چكيده مطالب

ويژگي هاي حضرت مهدي (عج)

۱- حضرت مهدي دو غيبت دارد: ۱- غيبت صغري: كه ۷۰ سال بود – ۲- غيبت كبري: كه بسيار طولاني شده است.

۲- حكومت جهاني اش سراسر گيتي را فرا خواهد گرفت و قوانين فردي و اجتماعي اسلام به مرحله اجرا در مي آيد.۳- تمام جهان هستي و موجوداتش مسخر امر و اراده او                مي شوند. ۴- جمعي از خوبان از گدشتگان به امر خدا زنده مي شوند و در شكر آن حضرت انجام وظيفه مي كنند. ۵- ظلم و ستم از سرتا سر جهان رخت بر مي بندد.

۶- مشعل فروزان عدالت صفحه گيتي را روشن مي كند و تاريكي را از جهان مي زدايد. و … .

نشانه هاي پيدايش اين حكومت

گرسنگي وقحطي، مبتلا شدن به انواع بلاها، فساد در تجارت و بازرگاني و…، وحشت و اضطراب، خروج دائه الارض دجال، نزول عيسي بن مريم (ع) از آسمان، طلوع خورشيد از مغرب، صيحه آسماني، خسف و فرو رفتن در زمين بيداء، اختلاف مردم در دين، افزايش قتل و كشتار، افزايش علماي فاسق (بي عمل) و خيانتكار، مردها به مردها اكتفا مي كنند و زن ها به زن ها، قيام مردي او اولاد امام حسين(ع).

تحقیق در مورد امام زمان

سيماي حضرت مهدي

پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: مهدي از من است. پيشاني بازو نوراني و بيني كشيده و باريك دارد سيمايش چون ماه تابان و چهره اش گرد و درخشان است راست قامت و تا حدي بلند قد و دندان هايش چون شانه ظريف و منظم است ديدگان مباركش چون سرمه كشيده محاسن مباركش پرمو و برگونه راست او خالي جذاب است.

آري! عقيده به ظهور يك مصلح بزرگ آسماني در پايان جهان يكي از مسائل بسيار مهم و حساسي است كه نه تنها در آيين مبين اسلام بلكه در همه ي اديان آسماني و نه تنها پيروان اديان و مذاهب بلكه در نزد بسياري از مكاتب مختلف جهان سابقه ديرين دارد. و تمامي پيروان اديان به آن عقيده دارند.

مهدويت در يهود

انجيل: در انجيل برنا با نويدهاي مهدي- عليه السلام به صراحت آمده است. ولي نظر به اينكه مسيحيان آن را معتبر نمي دانند، در اينجا فقط نويدهاي موجود در انجيل معتبر از نظر آنان مي آوريم.

همچنان برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مي شود ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديد گردد و در آن وقت جميع طوايف زمين سينه زني مي كنند و پسر انسان را ببينند كه بر ابرهاي آسمان با قوت و جلال         مي آيد … در آن وقت فرشتگان  خود را از جهات اربعه از انتهاي زمين تا به اقصاي فلك فراهم آورد … .

لازم به تذكر است كه: كلمه پر انسان مطابق نوشته «مستر هاكس آمريكايي» در كتاب  خود «قاموس كتاب مقدس» ۸۰ بار در انجيل تكرار شده و فقط ۳۰ مورد آن با حضرت عيسي قابل تطبيق مي باشد و در ۵۰ مورد ديگر از نجات دهنده اي مي گويد كه كسي جز حضرت مهدي نمي باشد.

تحقیق در مورد امام زمان

مهدويت در زرتشت

در منابع زرتشتيان تصريحات زيادي به ظهور مهدي (عج) شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي كنيم در بخش گاتها كه يكي از بخش هاي چهارگانه اوستا است چنين آمده است:

و هنگامي كه سزاي گناهكاران فرا رسد پس آن گاه اي فردا كشور را بهمن در پايان برپا كند از براي كساني كه دروغ را به دستهاي راستي سپرند و خواستاريم از آناني باشيم كه زندگي تازه كنند.

در پايان جهان پيش از رستاخيز عمومي آغاز سزي گناهكاران است كه به سزاي اين جهان خود خواهند رسيد.

اين دولت با سعادت تنها براي كساني است كه دروغ را به دست هاي راستي سپرده و منش زشت را در بوته فراموشي نهاده اند.

تحقیق در مورد امام زمان

۷۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید