تحقیق در مورد مكانيزه

تحقیق در مورد مكانيزه

چكيده
جابجاكننده ها و سيستم هاي انبار و تخليه نظير كاميونهاي صنعتي ، چرخهاي دستي، ليفت تراك ها و مسير های فعاليت آنها بيش از ۴۰% فضاي كارخانه رااشغال مي نمايد. علاوه بر اينها، نياز به ابزارها و ماشين‌هاي گران‌قيمت، نگهداري دقيق در محيطهاي كاري و جلوگيري از صدمه‌پذيري نيز بعنوان معضل روشهاي سنتي، نظر هر مهندسي را به خود جلب خواهد نمود. روشي كه در اين مقاله ارائه خواهد شد تمامي مسائل فوق را حل نموده و مزايايي را جايگزين آنها خواهد نمود. در اين مقاله ابتدا پارامترهاي ضروري مكانيزه نمودن كارخانجات و سپس از اين ميان جابجايي بعنوان مهمترين معيار اتوماسيون صنايع انتخاب خواهد شد. بعد روش AS/RS بعنوان آخرين يافته علمي در زمينه انبار ، تخليه و جابجايي موادتعريف خواهد شد سپس نيازمندي سيستم هاي انبار و تخليه مكانيزه يا AS/RSبيان خواهد شد و نهايتا آخرين كاربرد روش فوق و مزاياي آن ارائه خواهد گرديد.
واژه هاي كليدي:انبار و تخليه ، مكانيزه ،جابجايي، AS/RS
ديباچه
كارخانه مكانيزه، انتقال كنترل‌شونده و پيوسته مواد و فرايند ها را عملي مي‌كند. در واقع سيستم انتقال مواد، مناطق تومات شده که مانند جزير ه هايی در نقاط مختلف کارخانه متمرکز شده اند را بهم پيوند داده و توليد حداکثر را با صرف منابع حداقل به ارمغان می آورد ، بطور کلی نتايج اتوماسيون يک کارخانه در موارد زير خلاصه مي‌شود :
۱ـ كاهش زمان سيكل۲
۲ـ كاهش جزئيات كارها ۳
۳ـ كارخانه فيزيكي كوچكتر
۴ـ استفاده بهينه از سرمايه و كارگر
واحدهاي توليدي بزرگ پروسه‌ها را با انواع نرخهاي عملياتي و قابليت اطمينان تركيب مي كند. در هر مسئله توليدي بايستي مواد در ايستگاههاي مختلف ذخيره شود لذا در اين مرحله اهميت سيستم هاي انبار و جابجايي مشخص مي‌گردد. در يك كارخانه مكانيزه شش فرايند عمده جهت سهولت ساخت و توليد كه در آنها انتقال و جابجايي مواد، يك واحد ضروري بنظر مي رسد و باعمليات ديگري مرتبط است وجود دارد و عبارتند از:دريافت ،بازرسي، انتخاب ۴،توليد ۵، مونتاژ و فروش۶
پنج عمليات براي يك كارخانه مكانيزه در ارتباط با سيستم جابجايي و انبار وجود دارد.
۱ـ اتوماسيون داده :
روشهاي سنتي جمع‌كردن دستي، ثبت، چك و كنترل، اصلاح و به روزكردن هزينه‌بر، كند و غيردقيق مي باشد و در اثر اين کار كنترل جزئيات به روز ۷همه مواد در انبار و گذر ۸ با مشکلات عديده ای مواجه خواهد شد.
در كارخانه مكانيزه ، ورود و حس تجهيزات يا داده‌ها از روي پايانه صفحه كليد اسكنرها، كليدهاي محدودكننده، وند ۹مغناطيسي و . . . سريع و دقيق خواهد بود.
۲ـ كنترلهاي شبكه :
امروزه كنترل خودكار تجهيزات جا افتاده مي باشد ولي در كارخانجات مكانيزه، تجهيزات بايستي در تداخل و ارتباط مستقيم با داده‌هاي ديگر از تمامي عمليات مانند انبار و سيستم هاي انتقال، مديريت و … يك شبكه كنترل را تشكيل دهد.
۳ـ اتوماسيون عمليات :
اتوماسيون عمليات شامل استفاده از ماشينهاي مكانيزه جهت جوشكاري ، ريخته‌گري ، رنگرزي، ماشينكاري، مونتاژ و سيستم حمل و نقل و …. مي باشد و در مورد سيستم هاي مكانيزه جابجايي و انبار ، به دو مقوله تأمين خودكار ابزار و تأمين خودكار قطعه و انبار آن در بين عمليات توجه كافي بايستي مبذول شودكه مورد بحث اين تحقيق خواهد بود.
۴ـ انعطاف‌پذيري :
تقريباً ۷۵% از تمامي ساخت‌ها در آمريكا در حال حاضر بصورت توليد انفرادي ۱۰يادسته ای ۱۱مي باشد و عنصر انعطاف‌پذيري در كارخانه مكانيزه خيلي ضروري و اساسي به نظر مي رسد بطوريكه ،توانايي تغيير سريع در فرايندهاي كارخانه يك كار مقدماتي براي نصب سيستم‌هاي كنترل تجهيزات مكانيزه مي‌باشد. انعطاف‌پذيري همچنين توانايي جدايش ماشين‌ها موقعي كه نياز به تعمير و سرويس دارد بدون قطع كلي سيستم و جابجايي موثر مواد را بين ايستگاههاي كاري مقدور خواهد ساخت.
۵ـ جابجايي مكانيزه مواد :
عنصر كليدي در كارخانه مكانيزه، اتوماسيون جابجايي فيزيكي و كنترل مواد است. براساس نظر خيلي از متخصصين ، جابجايي مشخصه ضروري كارخانه مكانيزه است بدين دليل كه : تداخل عمومي با تمامي عمليات و فرايندها دارد. راهنمايي‌هاي ذيل جهت به كارگيري پروژه كارخانجات مكانيزه در ارتباط با جابجايي مكانيزه مواد پيشنهاد مي گردد.
۱ـ قبل از تغييرات هر عنصر سيستم انتقال مواد، طرح جامع لازم و ضروري است .
۲ـ سيستم مفهوم پيوسته اي از عناصر وابسته كه شامل مسائل تنظيمي، اقتصادي و كيفي است، مي‌باشد.
۳ـ كنترل توليد، مبنايي براي هر سيستم است .
۴ـ سيستم هاي جابجايي و انبار مكانيزه، كنترل مثبت براي حركت و انبار فراهم مي‌كند و بايستي كنترل توليد را بدست گيرد.
۵ـ دقت۱۲ و داده۱۳ بموقع براي كنترل توليد سودمند و ضروري است . بعبارتي گزارش زنده براي كنترل جزئيات مثبت لازم و ضروري است .
دريافت۱۴

تحقیق در مورد مكانيزه

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید