تحقیق شیعه و تجدد خواهی

تحقیق شیعه و تجدد خواهی

مقدمه

براي بررسي شيعه و مقوله تجدد، گفته ها ونوشته هاي رهبر كبير انقلاب از تمام منابع افضل تر و روشن تر مي باشد. در همين راستا براي تدوين و تنظيم اين تحقيق از گفته هاي امام خميني (ره) بهره برده شده است، تا بحث به روشني تبيين گردد.

امام خميني(ره) گفتمان تجدد اسلامي

گسست از سنت اقتدار و طرحي براي تاسيس نظم جديد بر بنياد آموزه‏هاي دين، ويژگي عمده تجدد اسلامي در حوزه فكر سياسي است، و هر پژوهنده تاريخ انديشه در تمدن اسلامي، چنين تجديد بنايي را در سيماي نظام «جمهوري اسلامي‏» چونان نتيجه پيكار الهي – سياسي امام خميني (ره) ملاحظه مي‏كند.

روشن است كه سرچشمه‏هاي سنت‏ستيزي و نوگرايي اسلامي و مكنون در بنياد نظام جديد بگونه‏اي است كه هرگز نمي‏توان بر پايه سنت‏هاي فلسفي بزرگي چون فارابي، ابن سينا و صدرالمتالهين از يك سوي، و بخش عظيمي از ميراث فقه شيعه از سوي ديگر، توجيهي نظري بر وجوب و وجود آن در هفت اقليم تفكر اسلامي تدارك نمود. لاجرم بايد سراغ انديشه‏اي در آثار امام(ره) رفت كه با تهافت همان سنت‏به طرحي از نظم و تمدن جديد توفيق يافته و طلوع گونه‏اي خاص از تجدد اسلامي – سياسي را نويد داده است.

اما، هرچند كه مشاهده يا لمس اين «تفاوت‏» ميان انديشه امام(ره) و سنت‏سياسي مسلمين كار چندان دشواري نيست، ليكن توضيح علمي اين دگرديسي آغاز شده در «گفتمان سياسي شيعه‏» نيز آسان نمي‏نمايد. بنابراين، آن چه در اين مختصر مي‏آيد، نه توصيف همه وجوه اين تحول، بلكه صرفا بخشي از خصايص منطقي گفتمان جديد است.

به هر حال، اگر اين فرض درست‏باشد كه; انديشه امام(ره)، يا به طور كلي تجدد اسلامي، در واقع، به معناي آغاز نوعي تجديد – اگر نه خروج كامل – از سنت‏سياسي گذشته است، شايد بتوان با تكيه بر «تحليل گفتماني‏»، تمايزات اساسي آن را با اركان تفكر قديم اسلامي برجسته نموده، و مقدمات نظري براي تحليل فهم جديد امام (ره) از نصوص ديني فراهم نمود.

مختصات تجدد اسلامي

وقتي سخن از نوگرايي و تجدد در جامعه اسلامي است، در واقع، دو مفروض اساسي را به همراه دارد; نخست آنكه روند يا پروژه تجدد الزاما يك خطي و منحصر به الگوي تجدد سكولار و غربي نيست. و با توجه به خصائص قياس ناپذيري و تكثر و ترجمه ناپذيري (untranslatability) قهري فرهنگ‏ها و تمدن‏ها، تعميم خصايص پديده‏هاي نوگرايانه در فرهنگي چون فرهنگ غرب بر ديگر تمدن‏ها، موانع نظري و عملي فراواني دارد; ثانيا فرهنگ اسلامي نشان داده است كه ضمن حفظ ارزشهاي اساسي دين، توان نظري گسترده‏اي براي توليد يا حداقل انطباق با بسياري از عناصر و الزامات زندگي و سياست مدرن را دارد. تحولات سده اخير در فرهنگ سياسي اسلامي از يك سو، و بخصوص تلاشهاي نوگرايانه حضرت امام به عنوان يكي از مهمترين نمايندگان اجتهاد اسلامي از سوي ديگر، عدم تعارض دين و تجدد، و فراتر از آن مختصات منحصر به فرد تجدد در جامعه اسلامي را نشان مي‏دهد. درست‏به همين دليل است كه به نظر مي‏رسد كه سخن از «تجدد اسلامي‏» خالي از مباني و خاستگاه‏هاي نظري نمي‏باشد. در سطور ذيل، برخي مختصات تجدد اسلامي را با تكيه بر آثار حضرت امام(ره) و به اجمال مورد اشاره قرار مي‏دهيم.

۱- آزادي اسلامي

نخستين ويژگي تجربه تجدد، طرح «آزادي‏» و مشخصه اقتدار گريز آن است. آزادي چيزي است كه در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشته است. مي‏توان گفت كه وجه غالب مفهوم آزادي، جهت‏گيري آن به سمت آينده است و چنان ساخته شده است كه نفوذ عظيمي در دگرگوني سنت‏ها و سازماندهي مجدد آنها بر اساس الزامات حال و آينده دارد. بدين ترتيب، هرچند آزادي مغاير با مطلق سنت نيست، اما بازسازيهاي گسترده‏اي نيز در همان سنت‏ها ايجاد مي‏كند. ليكن آنچه در تجدد اسلامي ملحوظ است، بنياد آزادي و بازانديشي در سنت‏هاي گذشته، بر اساس اسلام و نصوص اسلامي است. امام خميني(ره) يكي از مهمترين اهداف مبارزه خود را مبارزه براي آزادي معرفي مي‏كند و مي‏گويد; «زندگاني كه در آن آزادي نباشد، زندگاني نيست. زندگاني كه در آن استقلال نباشد… اينكه زندگاني نيست‏». (۱)

در عين حال اضافه مي‏كند كه;

«اگر تمام آزادي‏ها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند، ما نمي‏خواهيم ما بيزار هستيم از آزادي منهاي قرآن، ما بيزار هستيم از استقلال منهاي اسلام‏». (۲)

نكات و اظهارات فوق، ماهيت و جهت آزادي در تجدد اسلامي را نشان مي‏دهد. حضرت امام(ره) به عنوان يك مجتهد شيعي در حالي كه در جست و جوي آزادي است اما هرگز بين دين و آزادي تمايزي نمي‏افكند بلكه معتقد است كه آزادي با تمام ويژگي‏هاي خاص خود، در درون اسلام نهفته است و بايد ظرافت‏ها و ظرفيت‏هاي آن را كشف و اجرا كرد. امام به عنوان يك جمع‏بندي از مفهوم آزادي اسلامي مي‏فرمايد:

«اسلام هم آزادي دارد اما آزادي [به معناي] بي‏بند و باري نه، آزادي غربي ما نمي‏خواهيم، بي‏بندو باري است

تحقیق شیعه و تجدد خواهی

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید