گزارش کار درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

گزارش کار درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

موضوع : جمع آوری قیمت انواع لوازم مورد نیاز برای راه اندازی یک شبکه بین چند سیستم  و

تخمین مقدار مورد مصرفی در راه اندازی یک شبکه دلخواه

لیست قطعات همراه با قیمت (موجود در بازار بیرجند و از طریق خرید اینترنتی از سایت رایان صبا )

D-LINK – Wireless USB Adapter DWL-G122 ۳۰٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 5-Port DES-1005D ۲۳٫۰۰۰ Toman
D-LINK – DFE-520TX+ ۷٫۰۰۰ Toman
D-LINK – Wireless USB Adapter DWL-G120 ۳۵٫۰۰۰ Toman
D-LINK – Wireless USB Adapter DWL-G132 ۴۴٫۰۰۰ Toman
Compex – HUB Switch 16-Port ۶۳٫۰۰۰ Toman
Compex – HUB Switch 8-Port ۲۸٫۰۰۰ Toman
US Robotics – HUB Switch 24-Port ۹۵٫۰۰۰ Toman
US Robotics – HUB Switch 8-Port ۳۵٫۰۰۰ Toman
US Robotics – Wireless Access Point ۸۵٫۰۰۰ Toman
D-LINK – Wireless PCI Adapter DWL-G520 ۴۱٫۰۰۰ Toman
D-LINK – Wireless PCI Adapter DWL-G510 ۳۳٫۰۰۰ Toman
D-LINK – Wireless Access Point DWL-700AP ۶۳٫۰۰۰ Toman
D-LINK – DGE-530T ۲۲٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 16-Port DES-1016D ۶۵٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 16-Port DGS-1016D ۲۶۳٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 24-Port DES-1024D ۸۴٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 24-Port DGS-1024D ۳۸۶٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 8-Port DES-1008D ۲۹٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 8-Port DGS-1008D ۸۸٫۰۰۰ Toman
D-LINK – Wireless Access Point DWL-2100AP ۸۰٫۰۰۰ Toman
US Robotics – Wireless USB Adapter ۵۰٫۰۰۰ Toman

 

D-LINK – HUB Switch 24-Port ۹۳٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 16-Port ۶۳٫۰۰۰ Toman
D-LINK – HUB Switch 8-Port ۳۵٫۰۰۰ Toman
D-LINK – کارت شبکه ۸٫۰۰۰ Toman
planet – کارت شبکه ۷٫۵۰۰ Toman
کابل  cat5 ۲۵۰(m) Toman
کابل  cat6 ۴۵۰(m) Toman
۳ coom – HUB Switch 16-Port ۸۸٫۰۰۰ Toman
۳ coom – HUB Switch 8-Port ۵۵٫۰۰۰ Toman
رک ۶ یونیت .۰۰۰ Toman 65
رک ۷ یونیت ۶۹٫۰۰۰ Toman
رک ۹ یونیت ۷۵٫۰۰۰ Toman
رک ۵ یونیت تایوانی .۰۰۰ Toman 86
رک ۸ یونیت تایوانی .۰۰۰ Toman 95
پچ پنل ۲۴ رنگی ۳۵٫۰۰۰ Toman
کیستون خالی ۹۰۰ Toman
کیستون خالی معمولی ۰۰ Toman 8
پریز کیستون ۰ Toman 195
داکت ۱*۱ ۴۰۰ Toman
داکت ۲*۲ ۵۵۰ Toman
داکت ۳*۳  Toman1450

گزارش کار درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید