تحقیق بسته های اطلاعاتی Packets

تحقیق بسته های اطلاعاتی Packets

چکیده  :

دستور Send  جهت ارسال اطلاعت بین دو کامپیوتر در شبکه و یا بین دو مکان حافظه در ویندوز XP بکار برده می شود .

دستورSend برای انتقال اطلاعات در ویندوز XP از یک سری مکانیزم های مربوط به کرنل یندوز استفاده می نماید ، اما در شبکه مکانیزم های خاصی را باید طی نماید تا بتواند داده ها را به مقصد برساند ، این مکانیزم ها تحت عنوان پروتکل های    TCP/IP است TCP / IP ، يکي از مهمترين پروتکل هاي استفاده شده در شبکه هاي کامپيوتري است این  پروتکل ، مجموعه قوانين لازم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبکه هاي کامپيوتري است ، تنوع پروتکل هاي موجود در پشته TCP/IP و ارتباط منطقي و سيستماتيک آنها با يکديگر، امکان تحقق ارتباط در شبکه هاي کامپيوتري را با اهداف متفاوت ، فراهم مي نمايد. فرآيند برقراري يک ارتباط ، شامل فعاليت هاي متعددي نظير تبديل نام کامپيوتر به آدرس IP معادل ، مشخص نمودن موقعيت کامپيوتر مقصد ، بسته بندي اطلاعات ، آدرس دهي و روتينگ داده ها بمنظور ارسال موفقيت آميز به مقصد مورد نظر ، بوده که توسط مجموعه پروتکل هاي موجود در پشته TCP/IP انجام مي گيرد.

TCP/IP ، داراي قابليت تفکيک و تمايز يک برنامه موجود بر روي يک کامپيوتر با ساير برنامه ها بوده و پس از دريافت داده ها از يک برنامه آنها را براي برنامه متناظر موجود بر روي کامپيوتر ديگر ارسال مي نمايد .

چکیده :

واحد انتقال اطلاعات در پروتکل هائي نظير ICMP,UDP,IGMP و ARP است . پيام شامل يک Protocol header بوده که توسط Application و يا protocol data ، همراهي شده است .

يک فريم ( اصطلاحي براي يک بسته اطلاعاتي در سطح لايه شبکه ) شامل سه بخش اساسي  header , data و trailer است .

Header اطلاعات موجود در اين بخش شامل موارد زير مي باشد :
يک سيگنال هشداردهنده مبني بر ارسال يک بسته اطلاعاتي

آدرس مبداء

آدرس مقصد

جريان انتقال اطلاعات از کامپيوتر مبداء تا کامپيوتر مقصد  :

بسته هاي اطلاعاتي ارسال شده از يک کامپيوتر براي کامپيوتر ديگر از بين لايه هاي متعدد پروتکل TCP/IP عبور خواهند کرد . بموازات رسيدن يک بسته اطلاعاتي به يک لايه ، پروتکل هاي موجود در آن ، اطلاعات خاصي را به آن اضافه خواهند کرد .

فرآيند انتقال اطلاعات از لايه [۱] application آغاز مي گرد .

[۱] – کاربردی

تحقیق بسته های اطلاعاتی Packets

۸۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید