تحقیق نماد و نشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه

تحقیق نماد و نشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه

چکيده :

در اين تحقيق آنچه به عنوان نمادها و نشانه هاي شهري مطرح مي شود ، در دو مفهوم مورد بررسي قرار مي گيرد :

  1. شکل ؛ اين بخش شامل توصيف خصوصياتي از افراد و اشياء مي باشد که ما به عنوان ناظردرآن پديده ها مشاهده مي کنيم که بيشتر شامل خصوصيات ظاهري آن ها مي باشد.
  2. کارکرد وکاربري ؛ اين بخش بدان معناست که در کنار مفهوم شکل و ظاهر پديده يا پديده ها ، مجموعه ي اين اشکال در کنار يکديگر معنايي را ايجاد مي کنند که نمي توان آن را جداي از اين شکل يا اشکال دانست ، بلکه به عبارتي مي توان گفت که روح و معناي جسم و ظاهر افراد و اشياء         مي باشند .

در اين تحقيق مي خواهيم ببينيم که چه مواردي ( نمادها و نشانه هايي ) در شهرستان آستانه اشرفيه وجود دارند که نشان مي دهند محيطي که ما از آن صحبت مي کنيم يک شهر ا ست و بعد مي خواهيم بدانيم  که اين عوامل با توجه به چه معيارهايي يا به عبارت بهتر با داشتن چه ويژگي هايي نشان از يک شهر شمالي (شهري که در شمال کشورايران قرار دارد با ويژگي هاي خاص اين منطقه) مي دهد ؟

البته آنچه در اين تحقيق آورده مي شود با تأکيد خاص بر چند نقطه ي مهم ( پل ، بازار ،            فلکه ي کياشهر (ميدان جمهوري) ، حرم آقاسيد جلال الدين اشرف) درخيابان اصلي شهر مي باشد .

ميدان تحقيق ، شهرستان آستانه ي اشرفيه از شهرستان هاي استان گيلان مي باشد که در شرق استان  قرار دارد .

 

کليد واژگان :

آستانه اشرفيه ـ  بازارـ  زمان ـ  شکل ـ شهرـ فضا ـ کارکرد

 

مقدمه :

آنچه که از آن به عنوان انسان شناسي شهري صحبت  مي کنيم  ، «مطالعه بر انسان را با حرکت و بر اساس محوريت پديده ي « شهر» در دستور کارخود قرار مي دهد.» ( فکوهي ،۱۳۸۳ ، ص۲۵)

در انسان شناسي شهري ما با دو مفهوم اصلي انسان و شهر و رابطه ي متقابل آن ها سرو کار داريم.

اما در اين  مطالعه ي ما در کنار اين دو مفهوم کلي با مفاهيم بي شمارديگري سرو کار داريم که در ارتباط با هم و تأثيرات متقابلي که بر روي يکديگر مي گذارند ، در نهايت از مطالعه ي مجموع آن ها به چيزي مي رسيم که به مثابه روح يک جسم مي باشد .

تا آنجا که ما به کار توصيف اين وضعيت (توصيف خود مفاهيم ) مي پردازيم بيشتر از حوزه ي

مردم نگاري صحبت مي شود و از آنجايي که به تحليل توصيفات مي رسيم ( مطالعه و تحليل مفاهيم در کنار هم ، نه صرفاً توصيف يک مفهوم جدا از ساير مفاهيم ) ، به روح مطلب مي رسيم از  حوزه ي انسان شناسي صحبت مي کنيم .

در اين تحقيق سعي محقق بر اين بوده است که پا را فراتر از توصيف پديده ها و مفاهيم نهد و بتواند در کنار توصيف شکل پديده ها  به کارکرد آنان نيز بپردازد و  تا حد امکان بحث را وارد حوزه ي انسان شناسي نمايد .

در اين تحقيق شيوه ي کار بدين طريق است که چند نقطه ي مهمي را که در خيابان اصلي شهرستان آستانه اشرفيه قرار دارد مورد  مطالعه و بررسي قرار دهيم و همانطور که در اين تحقيق به آن ها اشاره مي شود ، اين نقاط به عنوان نشانه اي براي مردم شهر عمل مي کنند .

براي مطالعه ي شهرستان از چندين روش استفاده شده است .

محقق خود درکنار يک شناخت کلي که از شهر در ذهن داشته است ، براي جلوگيري از اشتباهات و همچنين عدم قضاوت در مورد مکاني که سال ها در آن زندگي نموده است ، در ابتدا ي کار چندين بار مسير خيابان اصلي شهر را پياده طي نموده تا بتواند از آنچه که در مورد ويژگي هاي شهر وجود دارد   يادداشت برداري کند ، در کنار اين روش از روش عکس برداري نيز استفاده شد که کمک بسياري در پيشبرد کار تحقيق نمود و همچنين گفتگو هايي با افراد محلي نيز داشته است ، در کنار کار ميداني از روش اسنادي و اينترنت استفاده شد .

مشاهده ي شهر در طي دو نوبت ، فروردين(عيد نوروز) و خرداد ماه صورت گرفته است.

در اينجا جا دارد از همه ي عزيزاني که مرا در به انجام رساندن اين تحقيق ياري رساندند تشکر نمايم، دستفروشان عزيزي که در حين فعاليت به بنده اعتماد نموده و سؤالاتم را با حوصله فراوان پاسخ دادند، از شهرداري شهرستان آستانه ي اشرفيه به ويژه جناب آقاي مهندس بي باک ، و خانم ها مولود و هاجر الماسي ماشک و درآخر بايد يک تشکر ويژه از استاد گرامي ام ، جناب آقاي دکتر فکوهي به خاطر تمامي راهنمايي هاي مفيدشان  که در زمان تحقيق  براي  اينجانب داشته اند ، داشته باشم .

اميد آنکه بتوانيم با تمرين هايي از اين دست ، گام هاي هرچند کوچک امّا مؤثري را در جهت شناخت و رفع مسايلي که ناشي از اين عدم شناخت وجود دارد برداريم.

تحقیق نماد و نشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید