تحقیق انواع گل ۱۵ نوع گل

تحقیق انواع گل ۱۵ نوع گل

گل ميخك – گلي با رنگهاي زياد

گل ميخك يكي از گلهاي شاخه بريده مقاوم است كه كشت آن به صورت قلمه صورت مي گيرد. ميخك به دو صورت خاكي و هيدروپونيك است .

كشت اين گل در فصلهاي گرم سال كاهش مي يابد.

قاصدك : Dandelion

نام علمی :  Taraxacum officinale

گل قاصدك كه بنام هاي هند بابري ، خبر آرو و كاسني بري نيز معروف است گياهي است علفي و دائمي كه ساقه آن بارتفاع ۴۰ سانتي متر مي رسد .

لخي برگهيا اين گياه مربوط به يك ماده متبلور تلخ بنام تاراكسين است  ضمنا اين گياه داراي ساپونين ، قندهاي مختلف و اسيد هاي چرب است .

تحقیق انواع گل ۱۵ نوع گل

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید