طرح توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)

طرح توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)

خلاصه طرح:

موضوع طرح:  توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه

(صيفي جات گلخانه اي)

دستگاه صادركننده مجوز:         وزارت جهاد كشاورزي

ظرفيت اسمي توليدات:       ۵/۴۸۶ تن

نوع توليدات:          خيار، گوجه فرنگي و بادمجان گلخانه اي

تعداد شاغلين:             ۷ نفر

مشخصات سرمايه گذاري طرح:

سرمايه گذاري كل طرح:      ۲۹٫ ۱۴۳۴      ميليون ريال

سرمايه گذاري ثابت:        ۴۸٫ ۱۳۶۶      ميليون ريال

سرمايه در گردش:       ۸۲٫ ۶۷            ميليون ريال

درآمد ساليانه:            ۴۵٫ ۱۳۰۴      ميليون ريال

سود ويژه:             ۰۳٫ ۳۶۳           ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه:       ۶٫ ۳         سال

نرخ بازدهي سرمايه:        %۹٫ ۲۷            درصد

مقدمه

نرخ بالاي رشد جمعيت از يك سو و كاهش وسعت اراضي حاصلخيز به دليل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتي از سوي ديگر، ضرورت استفاده بهينه از امكانات موجود را بيش از پيش مي نمايد. به طور كلي افزايش توليد محصولات كشاورزي به دو طريق ميسر مي باشد، يكي از طريق افزايش سطح زير كشت و ديگري افزايش عملكرد محصول در واحد سطح. روش اول بنابر دلايل فوق الذكر قابل اجرا نيست، لذا بايستي با استفاده از تكنولوژي هاي جديد نسبت به افزايش ميزان توليد در واحد سطح اقدام نمود. توليد صيفيجات گلخانه اي يكي از مصاديق توليد بيشتر در سطح كمتر مي باشد.

يكي از محصولاتي كه در كشت گلخانه اي صيفيجات مورد توجه قرار گرفته است، خيار تيريپلوئيد مي باشد كه هر بوته آن در يك دوره كشت به طور متوسط بيش از بيست و دو كيلوگرم محصول توليد مي نمايد. بذر اين خيار هيبريد بوده و خيار حاصله پارتنوكارپ (بدون تخم) و قلمي خواهد بود. به دليل مسدود بودن محيط، كنترل شرايط اقليمي از قبيل دما و رطوبت و همچنين آفات و امراض به راحتي مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول مي انجامد. در اين دوره محصول هر سه روز يك بار قابل چيدن است.

كشت صيفي جات در گلخانه به صورت رديفي و آبياري به روش قطره اي صورت مي گيرد. فاصله كاشت بذر در روي رديف ها ۱۵ تا ۲۰ سانتيمتر و فاصله رديف ها از يكديگر ۸۰ تا ۱۰۰ سانتيمتر در نظر گرفته مي شود. دماي مناسب گلخانه براي رشد مطلوب بوته ها ۲۲ تا ۲۸ درجه سانتيگراد بوده و بايستي توجه داشت كه افزايش بيش از حد رطوبت نسبي در گلخانه باعث تشديد بروز و گسترش امراض قارچي گوناگون مي گردد. بديهي است كه درصورت مشاهده نشانه هاي بيماري بايستي سريعاً نسبت به سمپاشي و كنترل آن با سموم قارچ كش مناسب اقدام نمود.

۱- سرمايه گذاري ثابت طرح

۱-۱- زمين محل اجراي طرح:

متراژ زمين قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ميليون ريال)
۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۲۵۰

 

۱-۲- محوطه سازي:

رديف شرح مساحت (متر مربع) هزينه واحد (ريال) هزينه كل (ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۵۰۰۰ ۱۰۰ ۱
۲ گود برداري ۱۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵
۳ حصاركشي ۳۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۴۵
۴ فضاي سبز، خيابان كشي ۲۵۰ ۲۰۰۰۰۰ ۵۰
جمع ۱۰۱

 

۱-۳- ساختمان ها

رديف شرح مساحت زيربنا

(متر مربع)

هزينه واحد

(ريال)

هزينه كل

(ميليون ريال)

۱ انبار مواد اوليه ۲۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۲۲
۲ گلخانه كماني با پوشش پلاستيك ۱۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ۲۲۵
۳ گلخانه شيشه اي ۵۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۲۲۵
۴ اداري و رفاهي ۳۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۳۶
۵ نگهباني ۱۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۵
۶ موتورخانه ۲۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۲۲
جمع ۱۵۸۵ ۵۴۵

 

۱-۴- تأسيسات و تجهيزات:

رديف شرح مشخصات فني هزينه كل (ميليون ريال)
۱ برق رساني (حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه) ۳ فاز ۲۵ آمپر ۲۵
۲ آبرساني (پمپ و لوله كشي و…) ۲۵
۳ تاسيسات مركزي گرمايش ۲۰
۴ منبع سوخت دوهزار ليتري ۸
۵ فن هواكش شش دستگاه ۱۲
۶ باسكول ۵
۷ حفر و تجهيز چاه ۸۰
۸ تجهيزات اطفاي حريق ۴
جمع ۱۷۹

 

۱-۵- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي:

رديف نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي تعداد هزينه واحد (ريال) هزينه كل (ميليون ريال)
۱ تجهيزات آبياري قطره اي ۱ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰
۲ سمپاش پشتي موتوري ۱ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴
۳ چرخ دستي ۶ ۱۰۰۰۰۰۰ ۶
جمع ۵۰

۱-۶- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه:

رديف شرح تعداد قيمت واحد (ريال) هزينه كل (ميليون ريال)
۱ وانت نيسان ۱ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۹۰
جمع ۹۰

 

۱-۷- تجهيزات اداري و كارگاهي:

رديف شرح هزينه كل (ميليون ريال)
۱ لوازم اداري (ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن و…) ۱۰

طرح توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید