طرح توجيهي توليد كنسرو ماهي

طرح توجيهي توليد كنسرو ماهي

خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد كنسرو ماهي
نوع توليدات : كنسرو ماهي
تعداد شاغلين : ۳۰
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۸۲۷۰
سرمايه گذاري ثابت : ۴۱۰۰
سرمايه در گردش : ۳۳۷۰
در آمد ساليانه: ۲۵۰۰۰
سود ويژه : ۱۶۳۶
دوره بازگشت سرمايه : ۳۰ ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : ۴۰
مقدمه :
انسان همراهبه ابزيان به عنوان يك منبع غذايي مقوي وسالم توجه داشته
است نخست اين ذخيره غذايي را به عنوان يك منبع تمام نشدني درنظر
گرفته ولي با پيشرفت تكنولوژي وصيد ماهيان صنعتي انسان برآن شد
تابراي همه آبزيان صرفه جويي وبرنامه ريزي كند
در اين راستا در جهت استفاده بهينه وجلو گيري از فاسد شدن كنسرو سازي
يكي از متداول ترين روشهاست ( كنسرو درصنايع غذايي عبارت است از
ايجاد شرايطي كه بتوان محصول مورد نظر رار براي مدت طولاني حفظ
نمود .
فرايند طرح :
مواداوليه براي تهيه كنسرو ماهي
-۱ ماهي : ماهي مناب كنسرو (تن – ساردين – كيلكا – قباد)
اماده سازي ماهي براي كنسرو
-۲ چربيها ونمك
از روغنهاي با ثبات وعاري از طعم نا مطلوب استفتده مي شود . روغن هاي گياهي
بويژه زيتون ارجهيت دارند در صورت استفاده از روغن زيتون بايستي تصفيه شده
وعاري از آب ومواد صمغي باشد گاهي بجاي روغن از آب نمك يا سركه يا آبليمو به
عنوان قسمت مايع كنسرو ماهي استفاده ميشود.
مواد بسته بندي :
بسته بندي كنسرو ماهي معمولا در قوطي هاي فزي انجام ميشود كه لزوما بايدقلع
اندود ولاك دار ويپه باشند . به جاي قوطي هاي فلزي از بسته هاي شيشه اي قابل
انعطاف هم ميتوان استفاده كرد اما قابليت اين بسته ها در برابر بسته هاي فلزي كمتر
مي شود

طرح توجيهي توليد كنسرو ماهي

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید