طرح توجيهي توليد الكل ازخرما

طرح توجيهي توليد الكل ازخرما
۳۰۰۰۰۰ ليتر  ظرفيت الكل
۶۰۰۰۰ ليتر / اسيدسيتريك
تفاله خرما ۳۰۰ تن

خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد الكل از خرما
نوع توليدات وظرفيت : ۳۰۰ تن الكل ۶۰ تن اسيد سيتريك ۶۰۰ تن شيره خرما و ۳۰۰
تعداد شاغلين : ۲۸
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۷۸۲۰
سرمايه گذاري ثابت : ۶۶۰۰
سرمايه در گردش : ۸۵۰
در آمد ساليانه: ۹۴۵۰
سود ويژه : ۲۱۷۴
دوره بازگشت سرمايه : ۳۷ ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : ۳۳
۲
مقدمه :
خرما موارد مصرف مختلفي دارد كه يكي به عنوان ماده غذايي مقوي به شمار مي
رود و با توجه به انواع خرما با كيفيت هاي متفاوت در مواقع نوع مرغوب آن
مصرف غذايي داشته و يا اينكه در تهيه نان و كيك و ساير صنايع توليد مواد غذايي
خرما هاي با كيفيت پايين تر مورد استفاده قرار ميگيرد از ديگر موارد استفاده از
خرما براي مصارف دارويي و طبي از قبيل تهيه سركه الكل و اسيد و همچنين از تفاله
آن به عنوان خوراك دام استفاده مي كنند و به عقيده صاحبنظران امكانات بالقوه و
متنوعي براي ديگر مصارف خرما وجود دارد كه هنوز بررسي و شناخته نشده است .
محصولات :
۱ – الكل ۲ – اسيد سيتريك ۳ – شيره خرما ۴ – تفاله خرما
۳
روش توليد :
۱ – ابتدا خرما با اب مخلوط مي گردد اين تركيب به نسبت ۵۰ % اب و ۵۰ % خرما
مي باشد دماب مورد نياز ۲۵ درجه سانتيگراد مي باشد كه در اين دما قدرت
حلاليت قند بالا رفته و باعث جدا شدن قند خرما مي گردد .
۲ – با استفاده از يك دستگاه پرس تفاله و هسته خرما از شيره حاصله جدا مي گردد
كه شيره رقيق خارج شده حاوي ۴۵ % قند مي باشد . زمان مورد نياز اين كار ۱ تا ۲
ساعت پيش بيني مي گردد . پس از اين مرحله شيره و تفاله تفكيك مي گردد .
۳ – در اينجا سه مخزن ذخيره شيره رقيق موجود مي باشد و شيره هاي رقيق
شده در اين مخازن نگهداري مي شوند و به دو بخش تقسيم مي گردد و قسمتي
جهت توليد الكل و بخشي نيز براي توليد شيره غليظ مورد استفاده مي گيرد .

طرح توجيهي توليد الكل ازخرما

 

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید