گزارش کارآموزی رشته عمران – كارهاي عمومي ساختمان

گزارش کارآموزی رشته عمران – كارهاي عمومي ساختمان

موضوع:

كارخانه آسفالت نيشابور – انبار مركزي شهرداري نيشابور-  آسفالت راه وجاده

كارخانه آسفالت به مدت ۶ روز – آسفات جاده ها به مدت ۳ روز – انبار مركزي شهرداري نيشابور به مدت ۱۱ روز  و مدت ۱۴ روز ديگر از كار آموزي خود را در دفتر عمران شهرداري بودم كه در آنجا كه اكثر مهندسين تا ساعت ۱۲ براي نظارت به بيرون از شهرداري مي رفتند و من و كار آموز ديگر به ارباب رجوع ها و تلفن ها جواب مي داديم و همچنين انجام كار هاي اداري كه مهندسين داشتند به ما مي دادند تا انجام دهيم.

و براي اين درس و واحد كارآموزي اين گزارش را تهيه و تنظيم كرده و تقديم استاد محترم

مي كنم

كارخانه آسفالت نيشابور

 

من حدود ۶ روز از كارآموزي خود را در كارخانه آسفالت نيشابور بودم كه به صورت پراكنده بود و مراحل تهيه آسفالت را در زير توضيح داده ام.

 

توليد آسفالت :

آسفالت از اختلاط قير و مصالح سنگي بدست مي آيد آسفالت انواع مختلف دارد و از آن براي ساختن لايه هاي رويه، اساس و زيراساس روسازي راه ها و فرودگاه ها استفاده مي شود.

تصوير مراحل تهيه آسفالت

مصالح سنگي :

مصالح سنگي آسفالت شامل مصالح سنگي درشت دانه وريزدانه و گرد سنگ يا فيلر مي باشد. وفيلر به مصالحي گفته مي شود كه از الك شماره ۲۰۰ عبور كند و بايد عاري از مواد رسي و آلي باشد.

مهمترين نقش فيلر در آسفالت افزايش عمر روسازي و ازدياد مقاومت آن در برابر تاثير آب است. و اما مصرف بيش از اندازه فيلر سبب كاهش تخلل، افزايش مقاومت در برابر تراكم و كاهش استقامت مصالح مي شود.

قير :

مقدار قير آسفالت تابع خصوصيات و دانه بندي مصالح سنگي انتخاب مي شود. مصرف قير بيش از حد علاوه بر كاستن از استقامت آسفالت باعث كاهش مقاومت برشي آن مي شود و اين سبب مي شود سطح روي جاده در اثر نيروي رانش چرخ هاي وسايل نقليه سنگين تغيير شكل داده و موج بر  دارد.

فهرست مطالب

 

مقدمه و آشنايي بامحل كارآموزي ……………………………………………….. ۴

كارخانه آسفالت نيشابور  ………………………………………………………………….. ۵

توليد آسفالت   ………………………………………………………………………………………………… ۵

مصالح سنگي   ………………………………………………………………………………………………… ۶

قير   ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تهيه آسفالت  ………………………………………………………………………………………………….. ۷

آسفالت راه و جاده  ………………………………………………………………………………۹

اجراي لايه هاي آسفالت  …………………………………………………………………………………..۹

پخش آسفالت  ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

كوبيدن لايه هاي آسفالت  ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

 

انبار مركزي شهرداري  ……………………………………………………………………………………….. ۱۵

طرز تهيه بتن   ………………………………………………………………………………………………… ۱۵

ويبره كردن بتن  …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

 

گزارش کارآموزی رشته عمران – كارهاي عمومي ساختمان

۷۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید