مقاله بهداشت محیط

مقاله بهداشت محیط

شرح وظایف بهداشت محیط

۱) بهداشت آب و فاضلاب

۲) بهداشت مواد غذایی

۳) سموم و مواد گندزدا

۴) مبارزه با حشرات و جوندگان

۵) اجرا و پایش برنامه حذف جوش شیرین

۶) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مراکز آموزش عالی و واحد های تابعه

۷) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط پایانه های مسافربری و باربری فرودگاهها

۸) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط کشتارگاهها

۱۰) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها

۱۱) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا

۱۲) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مدارس

۱۳) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مساجد

۱۴) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط اماکن پذیرایی بین راهی

۱۵) نظارت و کنترل مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی

۱۶) طرح روستای سالم

۱۷) آموزشگاه اصناف

۱۸) اجرای برنامه یدسنجی

۱۹)رسیدگی به شکایات

۲۰) برنامه مبارزه با استعمال دخانیات

۲۱) برنامه کاهش اثرات بلایای طبیعی

۲۲) نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق روستایی و جلب مشارکتهای مردمی

۲۳ ) نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق شهری

۲۴) اجرای طرح زیج بهداشت محیط

۲۵) بهداشت هوا

۲۶) انجام برنامه های آموزشی

۲۷) اورژانس بهداشت محیط

۲۸) ارزشیابی و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

۲۹) همکاری برون بخشی در بهبود کیفیت نان در اداره غله و کميسیون تشخیص و تعزیرات آردو نان

 

 

بازدید بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی:

بازرسان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی بطور مستقل و یا با همکاری بهورز در خانه های بهداشت با تنظیم فرمهای آیین نامه مربوطه ومطابق قانونی به نام (اصلاحیه ماده۱۳) نسبت به بازدید از اماکن و مراکز مرتبط اقدام مي‌نمايند. در این بازدیدها در صورت وجود نقص بسته به میزان نواقص معلت ۱۵ الی ۶۰ روزه جهت رفع نواقص به آنها داده مي‌شود. بعد از سپری شدن مهلت مقرر، بازدید مجدد صورت گرفته و در صورت عدم رفع نواقص بازرس کتباً پیشنهاد تعطیلی محل کسب مورد نظر را نوشته و با موافقت مسئول مرکز بهداشتی درمانی، اخطاريه تعطیلی ۲۴ یا ۴۸ ساعته را به متصدی متخلف تحویل می‌دهد. بعد از اتمام مهلت مقرر ، محل کسب مورد نظر با حضور نماینده انتظامی و با تنظیم صورت جلسه لاک و مهر مي‌شود. بازگشایی محل کسب تعطیل شده بعد از درخواست کتبی متصدی برای رفع نواقص و موافقت رئیس مرکز با تنظیم صورت جلسه صورت می‌گیرد. متصدی در حین بهسازی، حق ارائه خدمت و عرضه مواد غذایی به مشتری را ندارد. شروع فعالیت مجدد متصدی منوط به تایید بازرس بهداشت محیط و صدور مجوز بهره برداری کتبی از مرکز مربوطه مي‌باشد.

بهداشت محیط مدارس:

بازرسان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی و بهورزان در خانه های بهداشت، مطابق آیین نامه بهداشت مدارس، نسبت به بازدیدهای دوره‌ای از مدارس تحت پوشش اقدام و با تنظیم فرم های مربوطه، وضعیت عوامل بهداشت محیطی از قبیل: سرویس های بهداشتی، آبخوری ها، بوفه، دفع فاضلاب و دفع زباله را کنترل می‌کنند. در صورت وجود نواقص، آنها را کتباً به مدیر مدرسه ابلاغ و جهت حصول نتیجه تا رفع نواقص پیگیری را ادامه می‌دهند. در صورت عدم رفع نواقص مراتب کتباً به مرکز بهداشتی درمانی و در نهایت به مرکز بهداشت شهرستان اعلام می‌گردد.

مرکز بهداشت شهرستان، مطابق اصول هماهنگی‌های بین بخشي، اداره آموزش و پرورش را در جریان مشکلات بهداشتی مدارس قرار می‌دهد تا اقدامات لازم را انجام دهند.

بهسازی و احداث توالت های بهداشتی:

بعد از ابلاغ اعتبار عملیات بهداشت محیط روستا به مرکز بهداشت شهرستان ها به منظور بهسازی و یا احداث توالتهای بهداشتی برای خانواده‌های واجد شرایط، مطابق حداقل ضوابط بهداشتی، واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان با توجه به سقف اعتبار تخصیصی، نسبت به برآورد و خرید مصالح مورد نیاز و ارسال آنها به خانه‌های بهداشت مربوطه اقدام مي‌نمايد. بهورز خانه های بهداشت با همکاری کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط، با تشکیل جلسه با حضور اعضای شورای اسلامی روستا طی صورتجلسه‌ای ، اهداف برنامه را به آنها یادآوری نموده و نسبت به آموزش اهالی روستا قبل از اجرای طرح اقدام مي‌نمايند. بهورز خانه های بهداشت و کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط نسبت به تحویل مصالح به خانوارها با اخذ رسید مبادرت نموده و پیگیری های لازم را تا اتمام بهسازی توالتها ادامه داده و آمار پیشرفت فیزیکی برنامه را به مرکز بهداشتی درمانی ارسال مي‌نمايند. آمار  مربوط بعد از بررسی و تایید توسط مرکز یاد شده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال مي‌گردد. مرکز بهداشت شهرستان بعد از بررسی و تایید میزان پیشرفت فیزیکی برنامه نسبت به گزارش آن به مرکز بهداشت استان اقدام مي‌نمايد. بعضی مواقع بهسازی و احداث توالت های بهداشتی در روستاهای تحت پوشش با ترغیب بهورز و جلب مشارکت مردمی انجام می‌یابد.

جمع آوری و دفع  بهداشتی زباله:

بعد از ابلاغ اعتبار عملیات بهداشت محیط روستا به مرکز بهداشت شهرستان  به منظور جمع آوری و دفع بهداشتی زباله، واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان با توجه به سقف اعتبار تخصیصی، نسبت به برآورد خرید مصالح مورد نیاز برنامه و ارسال آنها به خانه های بهداشت اقدام مي‌نمايند. بهورز خانه بهداشت با همکاری کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط، جلسه ای با حضور اعضای شورای روستا تشکیل و اهداف برنامه را به آنها یادآوری و نسبت به آموزش اهالی روستا قبل از اجرای طرح اقدام مي‌نمايند. بعد از مشخص شدن و بلامانع بودن محل دفن زباله، در مورد مزبور با استفاده از بیل مکانیکی نسبت به حفر کانال اقدام مي‌گردد. با انتخاب پاکبان، ایشان موظف

مقاله بهداشت محیط

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید