طرح کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی

طرح کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی

موضوع طرح : مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش ۲۰۰ دانش آموز در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

 

سرمايه گذاري كـل: ۶۷/۴۷۹ ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: ۶۷/۴۹ ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: ۴۳۰ ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: ۱۳ ماه

 

اشتغالزايي : ۱۶ نفر

 

مـقـدمـه :

نرخ ورود افراد واجب‌التعليم هر جامعه به مراكز آموزشي از مهم ترين شاخص هاي توسعه منابع انساني آن جامعه به شمار مي‌رود. اهميت اين مطلب با توجه به افزايش روزافزون جمعيت كشور بيش از پيش آشكار خواهد شد. ضمن اينكه تامين اهداف دراز مدت كشور محتاج بذل توجه به آموزش قشر نوجوان و جوان بوده و بيش از پانزده ميليون دانش‌آموز فعلي ، آينده سازان اين مرز و بوم خواهند بود.

با عنايت به اين مطالب عليرغم اين كه ايجاد امكان تحصيل براي شهروندان مطابق با قانون اساسي ايران بر عهده دولت مي‌باشد ، عدم وجود منابع مالي كافي در بخش آموزش و پرورش دولتي موجب بروز افت تحصيلي در ميان دانش آموزان و كاهش كيفيت آموزش گشته است با اين اوصاف بنظر ميرسد ورود بخش خصوصي به حوزه آموزش و پرورش باعث حفظ كيفيت آموزش و توجه بيشتر به شيوه هاي نوين آموزشي و وسايل مختلف كمك‌آموزشي خواهد شد.

موضوع اين طرح، ايجاد مدرسه غير انتفاعي داراي ده كلاس درس و يك آزمايشگاه و يك سايت كامپيوتري است كه ظرفيت پذيرش دويست دانش‌آموز را در سال دارد . اجراي اين طرح نه تنها گامي در جهت افزايش سطح كيفي آموزش در كشور بوده بلكه با توجه به نياز آن به پرسنل تحصيلكرده، زمينه ساز اشتغال به كار فارغ التحصيلان دانشگاهي خواهد بود. ضمن اينكه اين طرح ( خصوصا در بخش آموزش دختران ) داراي اين قابليت است كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

 

 

  • مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي ۲۷۵ متر مربع به انضمام حياط به مساحت تقريبي ۲۲۵ متر مربع مي‌باشد كه ارزش رهن كامل (حصه ثابت ) آن معادل ۳۵۰ ميليون ريال برآورد مي‌شود.

 

 

۲- تجهيزات :

 

رديف شــرح تعداد هزينه واحد هزينه (ميليون ريال)
۱

۲

۳

۴

۵

۶

رايانه روميزي

وسايل آزمايشگاهي

وسايل كمك آموزشي

پرينتر سياه و سفيد ليزرجت

سيستم تامين برق اضطراري (UPS)

قفسه بندي بوفه

۵

۵سري

۱

۱

۴

۱

۴

۷

۲۰

۵

۴

۴

۷

۲

       جمــــع ۴۲

 

 

 

 

۳- اثاثيه اداري :

 

رديف شــرح تعداد هزينه (ميليون ريال)
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

ميز و صندلي اداري

ميز و صندلي كنفرانس

كمد و فايل

نيمكت دانش‌آموزي

ميز و صندلي استاد

ميز آزمايشگاهي

ميز كامپيوتر

صندلي كامپيوتر( اشكان )

صندلي آزمايشگاهي

وايت برد و پاك‌كن

كتابخانه

خط تلفن

گوشي تلفن

دستكاه فاكس

ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه، سطل زباله)

۳ سري

۱ سري

۲ سري

۱۰۰ دستگاه

۱۱ سري

۱ سري

۴ دستگاه

۱۶

۱۶

۱۱

۲

۱

۳

۱

۴

۴/۱

۳

۱۰

۶/۱

۴

۲/۱

۷۸/۰

۶/۱

۰۲/۱

۴/۰

۱

۱

۱

۱

   جمـــع ۳۳

طرح کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی

۳۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید