طرح کارآفرینی کافی نت

طرح کارآفرینی کافی نت

موضوع طرح : كافي نت

 

ظرفيت طرح : شش دستگاه رايانه متصل به شبكه

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: ۳/۱۶۹ ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: ۱۹/۳ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: ۱۵۰ ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: سي و يك ماه

 

اشتغالزايي : هفت نفر

 

مـقـدمـه :

افزايش روزافزون كاربرد رايانه در عصر حاضر ، منجر به ورود آن به حريم زندگي روزمرة افراد شده است .چنانكه امروزه بكارگيري كامپيوتر در زندگي عادي تنها معطوف به زماني نيست كه صرف كار با يك دستگاه رايانه شخصي مي‌شود بلكه با استفاده از هر يك از وسايل الكترونيكي منزل يا محل كار يا حتي رانندگي با خودرو ، مشغول بكارگرفتن يك يا چند پردازنده هستيم.

شكل گيري و گسترش شبكه جهاني اينترنت ، نقطه عطفي در تاريخ دانش بشري به شمار مي‌آيد . در حال حاضر با استفاده از امكانات وسيعي كه « وب » در دسترس قرار داده است، مفهوم « دهكده جهاني » بيش از هر زمان ديگري ملموس به نظر مي رسد. با استفاده از اين تكنولوژي، امكان ارتباط مستقيم از هر نقطه در جهان با هر نقطه ديگري بدون توجه به مسافت و مليت فراهم آمده ، از ديگر سو منابع عظيم اطلاعاتي قابل دستيابي از اينترنت ، امكان پژوهش در مورد هر موضوعي را براي دانشجويان و دانش پژوهان فراهم نموده است. چنين كاري بدون استفاده از اينترنت مستلزم سفرهاي طولاني و متعدد به منظور استفاده از منابع اطلاعاتي در چهارگوشه جهان خواهد بود.

عليرغم وجود محسنات فوق الذكر ، استفاده از اينترنت مستلزم وجود امكاناتي از قبيل رايانه، خط تلفن يا خط مستقيم ماهواره اي مي باشد . به منظور ايجاد امكان دسترسي همگاني به شبكه جهاني « كافي نت » ها به وجود آمده اند. كافي نت مركزي است كه با فراهم آوردن امكانات لازم براي استفاده از اينترنت، بهره گيري از چنين منبعي را براي عموم مردم ممكن مي سازد. اين مراكز علاوه بر اين كه موجب افزايش سطح عدالت اجتماعي مي گردند با توجه به حجم روزافزون تقاضاي كاربري اينترنت داراي توجيه مناسب اقتصادي نيز مي باشند.

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

 

  • مكان مورد نياز طرح ، شامل يك واحد داراي كاربري تجاري به مساحت تقريبي ۲۴ متر مربع مي‌باشد كه ارزش رهن كامل (حصه ثابت ) آن معادل ۱۰۰ ميليون ريال برآورد مي‌شود

۲- تجهيزات :

 

رديف شــرح تعداد هزينه واحد(هزارريال) هزينه (ميليون ريال)
۱

۲

۳

۴

رايانه روميزي

چاپگر

اسكنر

تجهيزات شبكه سازي

۷

۱

۱

۴

۲

۱

۲۸

۲

۱

۳

       جمــــع ۳۴

 

 

طرح کارآفرینی کافی نت

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید