پروژه سد دلتا

پروژه سد دلتا+عکس

سد امواج طوفان New waterway

کار مقدماتی

شش طرح

دولت هلند از پیمانکاران ساختمانی خواسته است که طرحی را برای سد امواج طوفان ارائه دهند که شامل هزینه های ضمیمه آن نیز باشد . شش طرح ارائه شد که Bouwkombinatie maeslant kering (BMK) طرح برنده را ارائه داد .

ضرر ها فواید
حساس به بحرانهای منفی ساده دریچه سد دارای چرخهای بادی لغزنده
نشست دریچه ها و قسمتها سیستم های قابل اعتماد موازی (۱۴ دریچه)
نگهداری در زیر آب ساختاری ساده BMK
درهای باز نسبت به تصادفات تخریب پذیرند سد می تواند بسته شود حتی در جریانهای شدید طوفان دریچه چند قسمتی UIWAS
نشست حفره های دریچه سیستم ساختاری ساده با تکنیکهای هیدرولیکی پیشرفته دور از کرانه
حفره های دریچه با تلمبه خشک نمی شوند (برای نگهداری )
تداخل با بارگیری در طی تغییر (بنا کردن ) (کف سد با نوک مسیر نرده گذاری شده)
دریچه باید بین لایه های رسوبی را بشکافد و شیار بزند
دریچه ها پایه های زیر آب و پایه در زیر سد نگهداری می شوند . ۲۴ دریچه مجزا (خطر شکست کم است )

کمترین فضا را اشغال می کند

دریچه هیدرولیکی لغزنده (معلق ) Storcom
تکنیکهای پایه ریزی شده کاربردی ؟(همانند تونلها )
نگهداری غیر استادانه (سخت)
ته نشست دریچه ها
تداخل با بارگیری در طی تغییر (بنا کردن ) دریچه های زمانی که بازند بخوبی پشتیبانی (محافظت ) می شوند دریچه کشویی ، سری CHNW
فراتر از وسعت (در بالای سد ) دریچه ها براحتی قابل دسترسند (برای بازسازی (معاینه ) و نگهداری )
راه حل خیلی گران سیستم ساختاری ساده با زمینه ای تجربی (قابل تجربه )
فرآیند بستن به راحتی کنترل نمی شود نسبت به کل ولای گیری بی تفاوت دریچه قایقی CSNW
جا افتادن غیر مطمئن (فشار مستقیم بر روی کنترل فرایند – بستن ) بدون حرکت قسمتها در زیر آب (نگهداری اسان و قابل اعتماد )
با یک نقطه به تنهایی تماما بار گیری می شود درها زمانیکه باز هستند به خوبی حمایت می شوند طرح برنده : دریچه متحرک نیم دایره ای BMK
معاینه و نگهداری راحت حفره های آبگذر دریچه

طرح خوب موازنه شده

طرح برنده

سد BMK شامل دو دریچه حفره ای نیم دایره ای می باشد که توسط دو دسته استیل به هم متصل می شوند به یک نقطه محوری در هر دو کناره . یکی از فواید طرح BMK در رابطه با دیگر طرحها در راحتی نگهداری آن می باشد بطوریکه در ها در خشکی و با پایه های جانبی قرار گرفته اند .

عملکرد :

اگر سطح آب ۰۰-۳ متری در نوتردام فراتر از حد NAP پیشروی کند سد امواج طوفان در بندرگاه جدید باید بسته شود . در این وضعیت ها کامپیوتر سد امواج طوفان – سیتسم فرماندهی و حمایتی (BOS) سیستم کنترل (BES) را راه اندازی می کند تا سد را بندد . BES فرمانهای BOS را اجرا می کند .

در حوادث طوفانی جزر و مدی ، لنگرگاهها از آب پر می شوند بنابراین دریچه های حفره ای شروع به شناور شدن می کنند و می توانند به New water way تغییر وضعیت دهند . زمانیکه دریچه ها به هم می رسند ، حفره ها از آب پر هستند و دریچه ها به سوی قعر (کف لنگرگاه ) پایین می روند . بنابراین دهانه bo 3 متری بسته می شود . پس از اینکه بالا آمدن آب بر طرف می شود . دریچه ها تخلیه می شوند و ساختمان (سد) دوباره شروع به شناور شدن می کند از آنجایی که این مسلم است که بالا آمدن بعدی آب ، بالا آمدن غیر طبیعی دیگری نمی باشد دو دریچه به لنگرگاهها (حوضچه های ) خود بر می گردند .

زمانی که New water way پایین رفته زمان زیادی برای عبور کشتیها وجود ندارد . سد امواج طوفان تنها در شرایط خیلی بد بسته خواهد شد . احتمالا یک بار در هر دهسال . یک تست بستن برای بررسی تجهیزات صورت می گیرد . این زمانی صورت می گیرد که حمل و نقل کشتیها کم است با افزایش سطح آب دریا سد امواج طوفان نیاز است که بسته شود غالبا هر ۵۰ سال .

ساختمان بنا :

کارهایی که در آب صورت می گیرد (ساختار کف )

ساختار کف در اعماق  waterway new، ۳ عملکرد دارد.

احداث یک پایه و شالوده مسطح برای دیواره های حایل که در کف سدها قرار گرفته اند با کمک فنر ها

برش جریان آب زمانیکه سد بسته است .

نگه داشتن در مکان پایه های فرعی جائیکه سدها قرار گرفته اند .

 

پروژه سد دلتا

۷۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید