پروژه مرکز داده ( پایان نامه )

پروژه مرکز داده ( پایان نامه )

فصل اول

۱-۱-كاستن فاصله بين دولت و شهروند

دولت هاي پيشرفته با دشواري هاي حساس و جديدي روبرو هستند. آنها مي بايست سرويس هاي خود را با توجه به افزايش انتظارات شهروندان و مراكز تجاري در سطح كشور و بدون ايجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروكراسي هاي اداري را تبديل به سرويس هاي شهروند- محور و كارآمد كنند ، تا بدين وسيله با سرعت وكيفيتي كه در ارائه خدمات خود عرضه    مي نمايند ، بتوانند در سطح جهاني و ملي رقابت كنند.

ايجاد دولت الكترونيك ، روشي موفقيت آميز براي كاستن آن دشواري هاي بوروكراتيك در كنار  بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان بوده و مي باشد و به منظور ارائه خدمات دولت الكترونيكي، وجود يك زير ساخت اطلاعاتي در سطح ملي واجب است و نائل آمدن به اهداف دولت الكترونيك مستلزم در اختيار داشتن بستر انتقالي قابل دسترس براي تمامي شهروندان در سطح كشور است. اين بستراطلاعاتي بايد داده هاي مهم و حياتي را با امنيت كامل و سرعت بالا در ميان سازمان ها و شهروندان جا به جا كرده و بتواند به  راحتي   قابليت هاي جديد را به  سرويس هاي موجود خود، بدون آنكه به كيفيت سرويس هاي موجود لطمه اي وارد شود، اضافه كند.

انگيزه ايجاد دولت الكترونيك در حقيقت ترميم نحوه ارتباطات بين دولت با شهروندان، سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي در همه سطوح است. دولت الكترونيك خواهان نگاهي مجدد به    دشواري هاي موجوددر ارائه سرويس هاي دولتي به شهروندان است. دولت الكترونيك سعي در حل مشكلات مشترك بين سازمان هاي دولتي دارد. دولت الكترونيك مي كوشد ارتباط خودرابا        بخش هاي خصوصي مستحكم تر كرده ، و آن را ارتقا بخشد.در سال هاي اخير،شاهد فاصله گرفتن خدمات عمومي ارائه شده توسط دولت از سطح انتظارات شهروندان در جامعه هستيم و اين فاصله بخصوص در بخش هايي كه شهروند در مقام يك مشتري از دولت سرويس مي گيرد(همچون بانكداري و سرويس هاي گمركي) به وضوح خود را نشان مي دهد.دولت ها ،ديگر قادر به حفظ و ارتقا سرويس هاي خود به روش سنتي جهت برآوردن نيازهاي جامعه نمي باشند،مگر اينكه متوسل به ابزارهاي جديدي جهت حفظ كيفيت سرويس هاي خود در سطح جامعه شوند.دولت الكترونيكي يكي از آن ابزارهايي است كه توانسته است در كم كردن فاصله بين شهروندان و دولت نقش بسزايي داشته باشد وشعار خود را در اين راستا، برخورداري از سرويس هاي دولتي با ويژگي هايي چون دسترسي همگاني،عدالت اجتماعي،پاسخگويي و بهره وري در تمامي سطوح مي داند.

در پاسخ به نياز شهروندان و بطور كلي مشتريان دولت از هر صنفي كه باشند،دولت هاي پيشرفته در سطوح استاني و كشوري خود اقدام به ايجاد دولت هاي محلي و مركزي نموده اند كه بتوانند به شهروندان خود بهترين سرويس را ارائه دهند.تمامي دولت هاي استاني در آن كشورها،حداقل،نقشه راه ارائه سرويس هاي هر چه بهتر و شهروند-محور خود را تدوين كرده اند.

كشورهاي مختلف در ارائه راهكارها و سرويس هاي خود به شهروندانشان،استراتژي هاي مختلفي را دنبال مي نمايند،ولي همه كشورهادر پياده سازي پروژه دولت الكترونيكي خود،حداقل در دو فاز با هم مشترك هستندكه در ذيل به آنها اشاره مي شود.

اولين گام در ايجاد يك دولت الكترونيك،استفاده از فناوري اينترنت و وب جهت اطلاع رساني به شهروندان به صورت بهتر،و تبادل اطلاعات در ابتدائي ترين سطح،از طريق فرم هايي است كه بر روي سايت هاي دولتي قرار داده مي شود.اين فاز بسيار ساده و ابتدائي خواهد بود اما براي فازهاي بعدي به سرمايه گذاري بيشتر و بكارگيري نيروهاي متخصص تري نياز مي باشد.

فاز دوم در راستاي تحقق دولت الكترونيك،حركت از سوي تبادل اطلاعات ساده و اوليه به سمت تغيير شكل تبادل اطلاعات با دولت و تحول در نحوه پردازش آنها توسط دولت است.اين فاز عمدتاً بر روي حذف محدوديت هاي برقراري ارتباط با دولت متمركز مي شود تا دولت را به دولتي كارآمد و شهروند-گرا تبديل مي كند. دولت در اين فاز نه تنها سريعتر و هوشمندانه تر به شهروندان پاسخ       مي دهد،بلكه خود نيز،با شهروندان به صورتي متفاوت برخورد خواهد كرد.از مهمترين مزاياي اين فاز مي توان به موارد زير اشاره داشت:

  1. ارتباط بهتر بين دولت و آنچه توسط دولت كنترل مي شود(محيط تعاملي بهتر).
  2. ارائه خدمات دولتي به شهروندان با هزينه كمتر،بهره وري بهتر و كيفيت بالاتر.
  3. سطح بالاتري از ارتباطات بين شهروندان و دولت بدين صورت كه با كمرنگ تر شدن ارتباطات فيزيكي بين آن دو،عملاًسطح اطمينان در تعاملات آنها بالاتر مي رود.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول:كاستن فاصله بين دولت وشهروند ۳
۱-۱ كاستن فاصله بين دولت و شهروند ۳
۱-۲ معماري كلان دولت الكترونيك ۴
۱-۳ نقش شبكه در ارتقاء سطح كارآيي دولت و شهروندان ۵
۱-۴ شبكه ملي پر سرعت ۶
۱-۵ تاثير شبكه بر فعاليت هاي تجاري ۷
۱-۶ تاثير شبكه بر آموزش وسطح سلامت جامعه ۸
۱-۷ دولت ها و شبكه پرسرعت ۱۲
۱-۸ نمونه هاي واقعي از سياست گذاري دولت ها ۱۲
۱-۹ جهت گيري دولت ها به ايجاد دولت الكترونيك ۱۴
۱-۱۰ تعاريف و فرضيات دولت الكترونيك ۱۶
۱-۱۱ ارائه سرويس هاي شروند گرا ۱۷
۱-۱۲ عوامل موفقيت دولت ها در پياده سازي دولت الكترونيكي ۱۹
۱-۱۳ اولويت ها در تحقق فاز دوم دولت الكترونيكي ۲۳
۱-۱۳-۱    طراحي سازماني ۲۴
۱-۱۳-۲    آموزش و مهارت ۲۴
۱-۱۳-۳    محرمانه بودن اطلاعات و امنيت ۲۵
۱-۱۳-۴    پورتال دولت ۲۵
۱-۱۴ سازمان هاي مجازي متصل به هم ۲۸
۱-۱۵ مزاياي خاصيت تلفيق فرآيندهاي چند سازمان در يك سازمان مجازي ۲۹
۱-۱۶ تاثير شبكه بر معماري هاي قديمي ۳۱
۱-۱۷ چند ويژگي مهم در مدل جديد مديريت مراكز كامپيوتينگ ۳۴
۱-۱۸ محورهاي مديريت IT در سطح كلان در مدل قديمي ۳۵
۱-۱۹ مديريت IT و ارتباط آن با مديريت كار ۳۵
۱-۲۰ جايگاه استاندارد در مديريت جديد زيرساخت هاي IT ۴۴
۱-۲۱ روش بررسي وضعيت موجود ۴۷
۱-۲۲ ارتباط Sarbanes-Oxley با معماري كلان ۴۸
۱-۲۳ مدل CMM ۴۹
۱-۲۴ مدل ISO 15504 ۵۰
۱-۲۵ مدل CoBIT ۵۱
۱-۲۶ مدل هاي تعريف و تحليل هدف ۵۲
فصل دوم:مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده ۵۳
۲-۱ مركز داده چيست؟ ۵۳
۲-۲ تعاريف مختلف مركز داده ۵۴
۲-۳ مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده ۵۶
۲-۴ نياز به مركز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فني ۶۶
۲-۵ انقلاب بعدي در IT چيست؟ ۶۸
۲-۶ ساختار مراكز داده ۷۰
۲-۷ درك پيچيدگي ۷۳
۲-۸ Utility Computing پاسخ سئوال است ۷۴
۲-۹ مجازي سازي گام اول است ۷۵
۲-۱۰ ملاحضات فني در طراحي مراكز داده ۷۶
۲-۱۱ مدل فني استاندارد  مركز داده ۸۰
۲-۱۲ تصوير كلان از مركز داده ۸۱
۲-۱۳ طرح تجاري مركز داده ۸۲
۲-۱۴ آشنايي با مفاهيم جديد در حوزه مراكز داده ۸۵
۲-۱۴-۱   Utility Computing  يا    On-Demand ۸۵
۲-۱۵ Organic ITو سيستم هاي خودگردان ۸۷
۲-۱۶ مجازي سازي ۹۹
۲-۱۶-۱   مجازي سازي روي سرويس دهنده ها ۱۰۶
۲-۱۶-۲   مجازي سازي از طريق كلاسترينگ برروي سرويس دهنده ها ۱۰۶
               ۲-۱۶-۲-۱  كمي بيشتر درباره Grid ۱۰۸
۲ -۱۶-۳   مجازي سازي در منابع ذخيره سازي ۱۰۹
               ۲-۱۶-۳-۱   مجازي سازي در سطح بلاك ۱۱۰
               ۲-۱۶-۳-۲   مجازي سازي در سطح فايل ۱۱۰
۲-۱۷ مدل جديد کار برايSSP ها ۱۱۰
۲-۱۸ مجازي سازي در سطح شبكه ۱۱۲
۲-۱۹ مجازي سازي در سطح برنامه هاي كاربردي ۱۱۲
۲-۲۰ مديريت مركز داده ۱۱۴
۲-۲۱ خدمات وب ۱۱۷
۲-۲۲ تفاوت RDMA با TOE ۱۱۷
۲-۲۳ تاريخچه ي خدمات مبتني بر وب ۱۱۹
۲-۲۴ شرکت هاي برتر و فناوري مناسب ۱۲۳
فصل سوم : شرايط محيطي ۱۲۶
شرايط محيطي ۱۲۶
فصل چهارم : آشنايي عميق تر با طراحي ومعماري مراكز داده ۱۳۱
۴-۱ مركز داده به عنوان انباره ي داده ۱۳۱
۴-۲ مركز داده به عنوان LOB ۱۳۱
۴-۳ مركز داده به عنوان مركز گواهي هويت ۱۳۲
۴-۴ مراكز طلاعات در آمريكا ۱۳۲
۴-۵ برون سپاري و مراكز داده ۱۳۴
۴-۶ مشخصات يك Data Center ۱۳۵
۴-۶-۱  در اختيار داشتن اتصالات مختلف به اينترنت از طريق ISP و ICPهای مختلف ۱۳۵
۴-۶-۲   وجود سيستم قدرت پشتيبان ۱۳۵
۴-۶-۳   وجود سرورهای متعدد ۱۳۵
۴-۶-۴    مشخصات فيزيكی ۱۳۶
۴-۷ نحوه در اختيار گرفتن يك سرور وب ۱۳۶
۴-۸ معيارهاي طراحي مراكز داده ۱۳۷
۴-۹ ساختار و اجزاء ۱۳۸
۴-۹-۱   لايه Aggregation ۱۳۹
۴-۹-۲   لايه Front- End ۱۳۹
۴-۹-۳   لايه برنامه‌هاي كاربردي Application ۱۴۰
۴-۹-۴   لايهBack-End ۱۴۰
۴-۹-۵   لايه ذخيره سازي Storage ۱۴۱
۴-۹-۶   لايه انتقال ۱۴۱
۴-۱۰ سرورها درData Center ۱۴۱
۴-۱۰-۱    ‌‌Intranet server farm ۱۴۲
۴-۱۰-۲ Internet server farm ۱۴۲
۴-۱۰-۳    Extranet server farm ۱۴۲
۴-۱۱ Data Center هاي توزيع شده ۱۴۲
۴-۱۲ سرويس‌هاي Data Center ۱۴۳
۴-۱۲- ۱   سرويس‌هاي زيرساخت ۱۴۳
             ۴-۱۲- ۱-  ۱   سرويس‌هاي لايه ۱ يا سرويس‌هاي شهري ۱۴۳
             ۴-۱۲- ۱-  ۲   سرويس هاي لايه ۲ ۱۴۴
             ۴-۱۲- ۱-۳     سرويس هاي لايه ۳ ۱۴۴
۴-۱۲- ۲   ‌ سرويس هاي هوشمند شبكه‌اي ۱۴۴
۴-۱۲- ۳     سرويس‌هاي Server Farm ۱۴۵
۴-۱۲- ۴     سوئيچينگ محتوا (Content Switching) ۱۴۵
۴ -۱۲- ۵   سرويس Caching ۱۴۵
۴ -۱۲- ۶   SSL Termination ۱۴۶
۴-۱۲- ۷    Content Transformation ۱۴۶
۴-۱۲- ۸    سرويس هاي ذخيره سازها ۱۴۶
۴-۱۲- ۹    سرويس هاي امنيتي ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۰  ‌ليست هاي كنترلي دسترسي (Access Control Lists (ACL)) ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۱  Firewall ها ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۲   سرويس‌هاي مديريتي ۱۴۸
فصل پنجم : راه اندازي مركز داده در ايران ۱۴۹
۵-۱ راه اندازي مركز داده در ايران ۱۴۹
۵-۲ ضرورت راه‌اندازی Data Center در ايران ۱۴۹
۵-۳ مزايای راه‌اندازی Data Center در ايران ۱۴۹
۵-۴ مزايای در اختيار داشتن Data Center در آينده ۱۵۲
۵-۵ بررسي موانع مركز داده ها در ايران ۱۵۳
۵-۵-۱   موانع سخت افزاري ۱۵۳
۵-۵-۲   موانع نرم افزاري ۱۵۳
۵-۶ ضوابط صدور مجوز ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي ۱۵۶
۵-۶-۱    تعاريف ۱۵۶
۵-۶-۲    مقررات مربوط به واگذاري مجوز مجتمع اينترنتي ۱۵۵
۵-۶-۳    مدارك لازم جهت ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي IDC ۱۵۶
خلاصه ونتيجه گيري ۱۵۷
فهرست منابع ۱۵۸

 

پروژه مرکز داده ( پایان نامه )

۱۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید