نقشه های کامل دانشگاه آزاد

نقشه های کامل دانشگاه آزاد شامل تمام ساختمان های می باشد که بسیار مناسب برای پروژهای دانشگاهی مربوط به معماری

شامل نقشه های زیر:

برق (اداری)

برق (کتابخانه)

پرونده دریافت مکانیکی (دانشکده)

نقشه برق سلف سرویس دانشگاه

نقشه برقی خوابگاه دانشگاه

نقشه برقی یکی از دانشکده ها

نقشه سازه ای کتابخانه (فولادی)

نقشه سازه خوابگاه دانشگاه (فولادی)

نقشه سازه ساختمان اداری (فولادی)

نقشه سازه فولادی سلف سرویس

نقشه سازه یکی از دانشکده ها (فولادی)

نقشه معماری خوابگاه دانشگاه

نقشه معماری ساختمان اداری

نقشه معماري کتابخانه دانشگاه

نقشه معماری یکی از دانشکده ها

نقشه مکانیکی خوابگاه دانشگاه

نقشه مکانیکی کتابخانه دانشگاه

نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان اداری دانشگاه

نقشه های معماری سلف سرویس دانشگاه

 

نقشه های کامل دانشگاه آزاد

 

۲۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید