مقاله در مورد پرنده شناسی 4500 تومان

مقاله در مورد پرنده شناسی

مقاله در مورد پرنده شناسی فصل نخست: پرنده باز مشخصات و ریشه واژگانی: پرنده بزرگ تیز با منقار برگشته و محکم و دندانه دار که انواع گوناگونی دارد و ماده بعضی از انواع آن را برای شکار تربیت می [...]

مشاهده و خرید
تحقیق در مورد بوقلمون 6000 تومان

تحقیق در مورد بوقلمون

تحقیق در مورد بوقلمون مقدمه ای بر بوقلمون منشع اصلی بوقلمون از آمريكاي لاتین و مكزيك بوده و در حال حاضر نیز بوقلمونهاي وحشی كه قادر به پرواز هستند در مناطق جنگلی وجود دارند . اصلاح نژاد بوقلمون [...]

مشاهده و خرید
بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي 6000 تومان

بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي پيشرفت صنايع غذائي و توليد انبوه مواد غذائي لزوم استفاده از افزودنيهاي خوراكي را ايجاب نموده است . استفاده از اين ماده نگهدارنده فقط در آن دسته مواد غذائي و [...]

مشاهده و خرید
استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور 4500 تومان

استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور

استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش تعيين مقدار يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور مي‏باشد . ۲- دامنه كاربرد [...]

مشاهده و خرید
استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور 4500 تومان

استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد . ۲ ـ دامنه كاربرد اين [...]

مشاهده و خرید
احداث سالن مرغداری و تاسیسات آن 4000 تومان

احداث سالن مرغداری و تاسیسات آن

احداث سالن مرغداری و تاسیسات آن مقدمه ساختمانهای مرغداری بایستی به طریقی ساخته شوند که در زمستان گرم ودر تابستان خنک باشد . رعایت اصول صحیح ساختمان وعایق بندی سقف ودیوارها ووجود دستگاههای تهویه [...]

مشاهده و خرید
مقاله مدیریت گاوهای هلشتین 4500 تومان

مقاله مدیریت گاوهای هلشتین

مقاله مدیریت گاوهای هلشتین پرورش گوساله مراقبت از گوساله بعد از تولد کنترل تنفس: بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن را کنترل کنيد ( تحريک سوراخ بيني با يک تکه کاه باعث تحريک تنفس خواهد شد.) در حالت [...]

مشاهده و خرید