طرح توجیهی خدماتی

مرجع انواع طرح توجیهی و طرح کارآفرینی خدماتی

0

طرح عقيق تراشي

طرح عقيق تراشي شرح سرمايه گذاري: الف: سرمايه ثابت ۱- زمين ۷۵ متر مربع به ارزش ۱۵۰ هزار ريال، قيمت…

1 2 3 4 5 7