طرح کارآفرینی آموزشگاه هنر های تجسمی 4500 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه هنر های تجسمی

طرح کارآفرینی آموزشگاه هنر های تجسمی موضوع طرح : آموزشگاه هنرهاي تجسمي ( طراحي، نقاشي، گرافيك، مينياتور و خوشنويسي ) ظرفيت : ۸۰۰ هنر آموز در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی آموزشگاه علوم کامپیوتر 4500 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه علوم کامپیوتر

طرح کارآفرینی آموزشگاه علوم کامپیوتر موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه علوم رايانه محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۶۱/۴۶۷ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۶۱/۴۷ ميليون ريال [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد 4500 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد

طرح کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد ظرفيت طرح : ۱۲۴۸۰۰ ساعت‌آموزش – نفر محل اجراي طرح : قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۴۷۴ ميليون ريال سهم [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی آموزشگاه رانندگی 4500 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه رانندگی

طرح کارآفرینی آموزشگاه رانندگی موضوع طرح : آموزشگاه رانندگي ظرفيت طرح : ۱۶۰۰ نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبيل آموزشي ) محل اجراي طرح : قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی آموزشگاه حسابداری 4500 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه حسابداری

طرح کارآفرینی آموزشگاه حسابداری موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه حسابداري دستي و رايانه‌اي محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۹۱/۳۸۱ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۹۱/۴۱ [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی 4500 تومان

طرح کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی

طرح کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی موضوع طرح : باشگاه ورزشي ( ورزشهاي رزمي ) با ظرفيت پذيرش ۲۶۰۰ هنرجو در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: ۳/۳۱۳ ميليون ريال [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی احداث استخر سرپوشیده 4500 تومان

طرح کارآفرینی احداث استخر سرپوشیده

طرح کارآفرینی احداث استخر سرپوشیده موضوع طرح : احداث استخر سرپوشيده و ارائه خدمات آموزشي و تفريحي محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: ۵/۹۵۴ ميليون ريال سهم آوردة [...]

مشاهده و خرید