طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی 4500 تومان

طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی

طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی موضوع طرح : توليد نان فانتزي ظرفيت : ۷۵۰ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۳۵/۱۴۴۲ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۳۵/۱۵۲ ميليون [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی تولید مربا و ترشی 4500 تومان

طرح کارآفرینی تولید مربا و ترشی

طرح کارآفرینی تولید مربا و ترشی موضوع طرح : توليد مربا، ترشي و خيارشور به ظرفيت ۶۲۰ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۲۶/۱۱۵۶ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی تولید حوله 3500 تومان

طرح کارآفرینی تولید حوله

طرح کارآفرینی تولید حوله موضوع طرح : توليد حـوله ظرفيت : ۶۵ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۵/۲۰۲۲ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۵/۲۰۲ ميليون ريال سهم تسهيلات: [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی تولید چرم 4500 تومان

طرح کارآفرینی تولید چرم

طرح کارآفرینی تولید چرم موضوع طرح : توليد چرم و سالامبور ظرفيت : ۴۰۰ هزار فوت مربع در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۱۸۸۰ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۱۹۰ ميليون [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی تولید پارچه گرد بافت 4500 تومان

طرح کارآفرینی تولید پارچه گرد بافت

طرح کارآفرینی تولید پارچه گرد بافت موضوع طرح : توليد پارچه گرد باف ظرفيت : ۲۵۰ هزار متر مربع در سال مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس سرمايه گذاري كـل: ۲۰۰۰ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۲۰۰ ميليون [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک 4500 تومان

طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک

طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک موضوع طرح : توليد و بسته بندي نمك يددار ظرفيت : ۴۰۰۰ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۲/۱۷۲۵ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی پرورش زنبور عسل 4500 تومان

طرح کارآفرینی پرورش زنبور عسل

طرح کارآفرینی پرورش زنبور عسل موضوع طرح :پرورش و نگهداري زنبور عسـل ظرفيت : هفتصد كندوي لانگسروت محل اجراي طرح : قابل اجرا در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غـربي، لرسـتان، كردسـتان، [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی 4500 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودر و گرانول ) ظرفيت : ۲۰۷۵ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۱۸۸۸ ميليون ريال سهم آوردة [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی بسته بندی ماهی 3500 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی ماهی

طرح کارآفرینی بسته بندی ماهی موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي ظرفيت : ۱۸۰۰ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۷۱/۲۲۸۹ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۷۱/۲۲۹ [...]

مشاهده و خرید