نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی 6000 تومان

نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی

نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی یک نمونه نقشه سازه و معماری ساختمان ۶طبقه دولتی ساختمان دارای سیستم سازه ای بادبندی بوده و مطابق ویرایش ۲ آیین نامه ۲۸۰۰ توسط اینجانب طراحی گردیده است.ساختمان [...]

مشاهده و خرید