تحقیق مدل قیمت گذاری آربیتراژ 4000 تومان

تحقیق مدل قیمت گذاری آربیتراژ

تحقیق مدل قیمت گذاری آربیتراژ مدل قيمت گذاری آربيتراژ مقدمه تمام مدل هايي که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزيه و تحليل ميانگين ـ واريانس بود و فرض بر اين بود که برای سرمايه گذاران, [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد آفات مدیریت 4000 تومان

مقاله در مورد آفات مدیریت

مقاله در مورد آفات مدیریت اساسي ترين آفات مديريت از ديدگاه مديريت علوي ۱-   دستيابي به هدف با هر وسيله : مديريت نيز مانند ساير امور فردي و اجتماعي داراي اصول و ضوابطي است كه اگر مدير در چارچوب آن [...]

مشاهده و خرید
مقاله اصول کنترل کیفیت 4000 تومان

مقاله اصول کنترل کیفیت

مقاله اصول کنترل کیفیت استانداردهای‌ کنترل کیفیت یکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی مطرح شده است. در این بخش، کار حسابرسی به [...]

مشاهده و خرید
تحقیق در مورد استرس کارکنان 4500 تومان

تحقیق در مورد استرس کارکنان

تحقیق در مورد استرس کارکنان استرس شغلي و راه هاي مقابله با آن یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد. در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را [...]

مشاهده و خرید