مقاله خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی فعلی 6000 تومان

مقاله خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی فعلی

مقاله خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی فعلی مقدمه اگر تاریخ را ورق بزنیم و جوامع مختلف را مورد کنکاش قرار دهیم ، نهادهای متعددی را در آن جوامع خواهیم یافت که [...]

مشاهده و خرید
مقاله تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان 10000 تومان

مقاله تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

مقاله تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان –  زبان آموزي زبان آموزي ورشد گفتار در۸۰ سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و به ويژه درنيمه دوم قرن بيستم بطور دقيق تر مورد بررسي قرار [...]

مشاهده و خرید
مقاله ادبیات شفاهی کودکان 5000 تومان

مقاله ادبیات شفاهی کودکان

مقاله ادبیات شفاهی کودکان چكيده: مترادف فرهنگ عامه ،فولكلور است و به آن بخش از هنر گفته مي شود كه به صورت شفاهي منتقل مي شود. يكي از شاخه هاي فولكلور، ادبيات شفاهي است كه شامل روايت هاي منظوم [...]

مشاهده و خرید