طرح کارآفرینی توليد قطعات باکليتي

طرح کارآفرینی توليد قطعات باکليتي

خلالاصه بررسی فنی طرح
١- موضوع و هدف از اجراي طرح
گسترش روز افزون صنعت و تكنولوژي و تنوع بسيار و گسترده محصولات وابسته به صنايع پتروشمي كه
كاربردهاي مت نوع و متعددي دارد باعث شده تا گروه صنايع شيمي از پردامنه ترين گرو ههاي صنايع باشد
هزاران نوع محصول و فراورده از اين گروه صنعتي در جهان در حال توليد ميباشد اگر به اطراف و اكناف
خود نگاه كنيم بيش از پنجاه درصد كالاهاي مصرفي از زير گروههاي صنايع شيميايي تشكيل شده است
يكي از اين محصولات كه در زندگي همه به وفور ديده ميشود و كاربرد نسبتا زيادي در صنايع لوازم خانگي
بخصوص قپه هاي درب ظروف تفلون،روي ،استيل ،دستگيرههاي سماور ،دستگيره هاي قابلمه ها استيل
ودستگيره هاي ظروف تفلون و همچنين سرپيچ لامپ ،كليد و پريز،پروانه هود و بعضي از قطعات خودرو
پرايد ميتوان اشاره كرد اهميت اين قطعات بر هيچ كس پوشيده نيست مزيت ديگر اين نوع محصولات
نسبت به بقيه فراورده هاي صنايع پليمري و پلاستيكي آلودگي زيست محيطي كم آن است عوامل فوق
باعث شده تا در انتخاب نوع صنعت، محل استقرار صنعت، تكن ولوژي مورد استفاده و نياز بازار و جامعه به آن
صنعت بررسي دقيق و همه جانبه گيري صورت پذيرد . تا سرمايه گذاري و احداث واحد صنعتي در راستاي
اهداف فوق الذكر صورت گيرد از عمده ترين شاخصهاي استقرار صنعت در يك محل دسترسي آسان به
منابع و مواد اوليه و بازار فروش آن محصول ميباشد كه بلحاظ مواد اوليه با توجه به وجود چند واحد تامين
كننده در كشور مشكلي وجود ندارد همچنين بازار مصرف توليدات آن هم بدليل تنوع كاربري آن و نياز
كشور به اين محصول بخصوص نياز واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي استان يزد كه نياز به قطعات
باكليتي دارند ، از جمله متقاضيان توليد قطعات باكليتي مي باشند. همچنين از جمله مصرف كنندگان اين
محصول، واحد تفلون كبير و چندين واحد توليدي ديگر ظروف تفلون در سطح استان ميباشند كه تمامي
نياز خود را از ساير استانها وارد مي كنند و همين امر بعنوان يكي از ضرورت هاي ايجاد اين طرح مي باشد. لذا
عمده ترين اهداف اين طرح عبارتند از :
١- كاهش قيمت تمام شده محصولات وابسته به توليدات اين واحد در سطح استان
٢- اشتغال زائي خوب طرح بطورمستقيم و غيرمستقيم با توجه به حجم سرمايه گذاري
٣- استفاده بهينه از امكانات موجود ا يجاد شده در واحد جوار طرح (تفلون كبير)(با توجه به استقرار اين
واحد در شهرك صنعتي يزد)
٤- كاهش در هزينه هاي توليد باتوجه به استفاده از تكنولوژي مناسب و تجارب گذشته متقاضي و نيز
نيروي انساني ماهر

طرح کارآفرینی توليد قطعات باکليتي
٢- مبحث اشتغال زائي طرح :
بر اساس آخرين آمار گيري و نظرسنجي انجام شده و آمار رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد
١٠ درصد مي باشد كه فقط آمار افراد بيكاران در جستجوي كار مي باشد و / نرخ بيكاري در استان بالغ بر ٥
چنانچه بيكاري پنهان را به آن اضافه كنيم ، نرخ بيكاري بسيار بالاتر از رقم فوق م ي باشد . بنابراين موضوع
اشتغال زائي باتوجه به شرايط اقليمي استان يزد و با اشاره به آمار فعلي بيكاري، اشتغا ل زائي از طريق
سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن و صنايع جانبي وابسته تنها راه گشاي حل اين معضل اساسي كشور

طرح کارآفرینی توليد قطعات باکليتي
است، كه دغدغه مسئولان نيز مي باشد. همان طور كه مي دانيد براي ايجاد هر شغل در جامعه حداقل مبلغ
دويست و پنجاه ميليون ريال بايد سرمايه گذاري صورت گيرد تا يك شغل ايجاد شود. علاوه بر آن باتوجه به
رشد جمعيت و جوان بودن كشور و ساير مسائل اقتصادي كه در سطح كلان كشور با آن روبرو است بخش
خصوصي بخصوص سرمايه گذاري در بخش صنعت ومعدن ميتواند در جهت رفع معضل بيكاري دولت ر ا
ياري كند . طرح احداث توليد قطعات باكليتي بعلت گسترده بودن مصرف آن از جمله طرحه ايي است كه
ميتواند با سرمايه گذاري مي تواند اشتغال زائي خوبي را ايجاد كند . بطور كلي اشتغال زائي مستقيم اين طرح
١٤ نفر بطور مستقيم در دو شيفت و ٣٠ نفر بطور غيرمستقيم خواهد شد.كه با توجه به اينكه سرماي هگذاري
اين طرح حدود دو ميليارد ريال م ي باشد، متوسط سرمايه گذاري براي ايجاد اشتغال در اين واحد صنعتي به
ازاي هر شغل حدود يكصدو هفتاد ميليون ريال يا بعبارتي سه چهارم يا هفتاد و پنج درصد سرمايه گذاري
است كه در طرحهاي توليدي ديگر جهت اشتغال زائي مورد نياز مي باشد.
٣- نوع توليدات و ظرفيت طرح:
همانطور كه در بالا اشار ه شد، توليدات اين واحد متنوع و متعدد بوده و بستگي مستقيم به نياز و سفارش
بازار بخصوص واحدهاي توليدي ظروف غذائي آشپزخانه ها و غيره دارد. از عمده ترين توليدات اين طرح قپه
٢٧٥ در سال *١٤*٦٠*٢*٦= درب ظروف آشپزي به تعداد شش عدد در هر دقيقه يا بعبارتي ٢٧٧٢٠٠٠
مي باشد. همچنين با تعويض قالبهاي اين دستگها ميتوان همين تعدادكليد و پريز ، سرپيچ لامپ، قطعات
پرايد و پروانه هود وغيره را نيز توليد كرد.
٤- مواد اوليه طرح:
مواد اوليه مورد نياز اين ط رح مواد باكليتي مي باشد كه محصول توليدي واحدهاي پتروشمي داخل كشور
است و هيچ گونه نيازي به استفاده از مواد اوليه خارجي نيست و مواد اوليه اين طرح به وفور در داخل يافت
مي شود.
٥- موقعيت جغرافيائي منطقه اجراي طرح :
باتوجه به اينكه عمده ترين مصرف كننده محصولات اين واحد، مي تواند كارخانه تفلون كبير باشد ، محل
پيش بيني شده جهت احداث اين طرح در نزديكترين محل به واحد تفلون كبير در شهرك صنعتي يزد در
نظر گرفته شده است كه علاوه بر تامين نياز واحد فوق نياز واحدهاي تفلون كوير ، و پوشش شيشه ايران را
در همان شهرك تامين كند.
وسعت زمين مورد نظر بالغ بر ٢٥٠ مترمربع كه به شكل مستطيل است و حدود آن به شرح ذيل مي باشد:
طول زمين ٢٥ متر و عرض آن ١٠ متر است.
٦

طرح کارآفرینی توليد قطعات باکليتي

۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید