نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی

نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی

یک نمونه نقشه سازه و معماری ساختمان ۶طبقه دولتی
ساختمان دارای سیستم سازه ای بادبندی بوده و مطابق ویرایش ۲ آیین نامه ۲۸۰۰ توسط اینجانب طراحی گردیده است.ساختمان دارای سیستم سازه ای بادبندی بوده و مطابق ویرایش ۲ آیین نامه ۲۸۰۰ توسط اینجانب طراحی گردیده است.

نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی

۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید