مقاله ويروس ايدز

مقاله ويروس ايدز

پيشگفتار

بيماري ایدز از جديدترين ومهلك ترين عفونتهاي ويروسي مي باشد كه اولين بار در سال ۱۹۸۱ شناسايي شد .از آن تاريخ تا كنون هر سال بر تعداد قربانيان اين بيماري افزوده شده ،به طوريكه از ۱۷۳ كشور تا پايان سال ۱۹۹۲ گزارشاتي در اين زمينه به چشم مي خورد. بعضي از كشورها موارد كمي از اين بيماري راگزارش كرده اند كه علت آن مي تواند واقعا كم بودن موارد اين بيماري يا كمبود امكانات آزمايشگاهي كافي و نا آگاهي پزشكان از علائم بيماري براي تشخيص در آن كشورها و يا خوب نبودن نظام گزارش دهي آنها باشد.

آمار بيماران مبتلا به ايدز امروزه، نمايانگر وضعيت آلودگي در بيش از يك دهه گذشته در دنياست. بنابراين مسئولين امور پزشكي، بهداشت عمومي، سياسي و اجتماعي نبايد تنها به بررسي مراحل انتهاي طيف بيماري كه ايدز ميباشد كفايت كنند، بلكه مي بايست تمامي طول دوره عفونت HIV را در نظر گيرند.

تنها با بررسي آمار آلوده شدگان به ويروس در زمان حاضر است كه ميتوان به وضعيت واقعي عفونت HIV در دنيا پي برد. بنابر تخمين سازمان جهاني بهداشت تا ۱۵ ژانويه ۱۹۹۳ (بهمن ماه ۱۳۷۱ ) حدود ۱۳-۱۰ ميليون نفر مرد و زن و كودك در سراسر جهان آلوده به ويروس ايدز بوده اند كه در بين اين عده ايدز در ۶۱۱۵۸۹ نفر ظاهر و گزارش شده است.

دانشمندان پيش بيني كرده اند كه تا سال ۲۰۰۰ ميلادي حدود ۴۰-۳۰ ميليون انسان به ويروس ايدز آلوده خواهند شد كه ۳۰-۲۰ ميليون آن را مردان و زنان بالغ به نسبت مساوي و ۱۰ ميليون ديگر را كودكان تشكيل ميدهند. ضمنا ۱۰ ميليون كودك غير آلوده نيز در اثر از دست دادن والدين خود به علت ايدز يتيم خواهند شد. در امريكا و اروپا به دليل آگاهي مردم از راههاي سرايت بيماري سرعت شيوع بيماري كاهش يافته ولي برآورد ميشود كه ۹۰ درصد از موارد آلوده در سالهاي آينده در جهان سوم رخ دهد.

از بدو شروع مبازه با ايدز در ايران تا تاريخ آخر اسفند ماه سال ۱۳۷۱ تعداد ۲۲۶ مورد آلوده به ويروس ايدز شاسايي گرديده كه از اين عده ۷۵ درصد از راه خون و فراورده هاي خوني ( ۷۳ درصد استفاده كنندگان از فاكتورهاي انعقادي وارداتي قبل از شناخت راههاي انتقال و كشف ويروس ودو درصد آن در بين معتادان تزريقي از طريق استفاده از سرنگ آلوده مبتلا شده اند ) و ۲۰ درصد از آميزشي، ۳/۱ درصد از راه مادر آلوده و بالاخره ۷/۳ درصد نامشخص گزارش گرديده است.

از نظر جنس ۹۰ درصد آلوده شدگان مرد و ۱۰ درصد زن هستند. الگوي راههاي انتقال كه در سالهاي اول تقريبا همه از راه خون و فراورده هاي خوني بوده و به تدريج تغيير يافته به طوريكه ۷۵ درصد موارد تا سال ۱۳۷۳ از راه آميزشي (مطابق با الگوي جهاني ) آلوده شده اند.

بايد توجه داشت كه موارد گزارش شده جزء كوچكي از موارد حقيقي در كشور ميباشد. اطلاعات موجود نشان ميدهد كه همه گيري ايدز در ايران از سال ۱۳۶۶ شروع شده ودر حال گسترش ميباشد و احتمالا در چند سال آينده به صورت وسيعي ظاهر خواهد گرديد. به اين ترتيب ايدز در كشور ما در حال حاضر به صورت يك مشكل بالقوه مطرح است ولي به زودي به عنوان يك مشكل بهداشتي بالفعل ظاهر خواهد شد

مشخصات ويروس ايدز

ويروس HIV   داراي مشخصاتي به شرح زير ميباشد :

اندازه ويروس حدود ۱۴۰-۱۰۰ نانومتر از گروه رتروويروسها با قسمت مركزي ( ژنوم ) از جنس RNA  است. در پوشش ويروس، گليكوپروتئينهايي با زنجيرههاي قندي قرار گرفته اند. هر گليكوپروتئين از دو جزء تشكيل شده:

  • گليكوپروتئين با وزن مولكولي ۱۲۰ هزار كه در خارج از پوشش قرار گرفته است.
  • گليكوپروتئين با وزن مولكولي ۴۱ هزار كه درون پوشش قرار دارند.

در زير پوشش گليكوپروتئيني ويروس، دو لايه پروتئيني به نام P24 و  P17 قرار دارد كه ژنوم (RNA  ) ويروس را در بر گرفته است. دو رشته از ژنوم RNA مارپيچي مشابه يكديگر (ديپلوئيد) همراه با چندين كپي از آنزيم نسخه بردار معكوس (RT ) در قسمت مركزي قرار دارند، اين آنزيم به عنوان كاتاليزور در ساخته شدن DNA از RNA ويروسي عمل ميكند. در حال حاضر مهار فارماكولوژيكي اين آنزيم به كمك داروهايي چون زايدوودين به عنوان روش كنترل عفونت HIV در دست بررسي است.

ژنوم HIV  كه حاوي ۹۵۰۰ نوكلئوتيد است از قطعات منظمي مانند ژن gag، pol و env تشكيل شده كه در همانند سازي ويروس دخالت دارند. ژنgag  معمولا پروتئينهاي داخل قسمت مركزي (آنتي ژن اختصاصي گروه ) ، ژن pol پلي مراز يا نسخه بردار معكوس (RT) و ژن env گليكوپروتئينهاي پوششي را كد مي كنند. دو ژن كوچك  tat و trs/art نقش مهمي در تقويت همانندسازي ويروسي با كد كردن نوعي پروتئين بعهده دارند. HIV نسبت به حرارت بسيار حساس مي باشد به طوري كه حرارت ۵۶ درجه

مقاله ويروس ايدز

۶۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید