مقاله برنامه ریزی و طراحی شبکه CCNA

مقاله برنامه ریزی و طراحی شبکه CCNA

شرايط لازم برای دريافت مدرك CCNA
‍CCNA ( برگرفته از  Cisco Certified Network Associate ) ، اولين مدرك معتبر شركت سيسكو در رابطه با شبكه است كه می توان آن را پيش نياز ساير مدارك اين شركت در نظر گرفت . علاقه مندان به دريافت اين مدرك می بايست دارای مجموعه ای از  قابليت ها باشند :

 • نصب ، پيكربندی و مديريت شبكه های محلی ( LAN ) و شبكه های گسترده ( WAN )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل IP ( برگرفته از  Internet Protocol )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل IGRP ( برگرفته از  Interior Gateway Routing Protocol  )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل  EIGRP ( برگرفته از Enhanced IGRP )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل  OSPF ( برگرفته از Open Shortest Path First )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل PPP ( برگرفته از Point-to-Point Protocol  )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی  ISDN  ( برگرفته از  Integrated Services Digital Network  )
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل Frame Relay
 • آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل RIP ( برگرفته از Routing Information Protocol )
 • آشنائی و پيكربندی شبكه های محلی مجازی VLAN ( برگرفته از  virtual LANs  )
 • آشنائی با مفاهيم اساسی اترنت
 • آشنائی و پيكربندی ليست های دستيابی
 • نصب و پيكربندی يك شبكه
 • بهينه سازی WANs به كمك راه حل های مبتنی بر اينترنت  با استفاده از ويژگی هائی نظير فيلترينگ و ليست های دستيابی و DDR ( برگرفته از dial-on-demand routing  )  به منظور كاهش پهنای باند و هزينه WAN

چگونه می توان مدرك CCNA را دريافت نمود ؟
اولين مرحله برای دريافت مدرك CCNA ، شركت در آزمون شماره  ۸۰۱  – ۶۴۰ و كسب نمره قبولی است  .شركت سيسكو برای دريافت مدرك CCNA اين امكان را نيز برای متقاضيان فراهم نموده است كه در مقابل يك آزمون در دو آزمون جداگانه شركت نمايند:

 • ۶۴۰-۸۱۱ ICND (  Interconnecting Cisco Networking Devices )
 • ۶۴۰-۸۲۱ INTRO

تصميم در خصوص شركت در دو آزمون  فوق و يا شركت در يك آزمون ( شماره  ۸۰۱  – ۶۴۰ )  با متقاضی است . بديهی است كه علاقه مندان به دريافت مدرك CCNA  با شركت در دو آزمون می بايست هزينه بيشتری را پرداخت نمايند . از طرف ديگر، با تقسيم مطالب و شركت در دو آزمون جداگانه شرايط مطلوبتری برای علاقه مندان فراهم می‌ گردد ( كاهش حجم مطالب ) .
در صورت حضور در كلاسی كه شما را برای آزمون شماره  ۸۰۱  – ۶۴۰ آماده می نمايد ، می توان در صورت تمايل در دو آزمون جداگانه شركت و موفق به كسب مدرك CCNA گرديد .

ماهيت و نحوه سوالات آزمون

 •  آزمون CCNA شامل ۵۰ سوال ( و شايد هم بيشتر ) است كه می بايست در مدت زمان ۹۰ دقيقه به آنها پاسخ داده شود ( اين احتمال وجود دارد كه زمان فوق كمتر هم در نظر گرفته شود ) . توجه داشته باشيد كه اعداد اشاره شده ممكن است تغيير يابد و هر آزمون شرايط مختص به خود را داشته باشد . برای موفقيت در آزمون می بايست به ۸۵ درصد سوالات  پاسخ صحيح داده شود ( كسب حداقل نمره ۸۵ ) .
 • پاسخ برخی سوالات ( خصوصا” سوالات چند گزينه ای در رابطه با گرامر دستورات ) ، ممكن است در اولين مرحله مشابه و يكسان بنظر آيد . بديهی است كه در زمان پاسخ به سوالات ، می بايست هم صورت مسئله و هم پاسخ های مربوطه به دقت مطالعه گردند.
 • توجه داشته باشيد كه پاسخ صحيح ، پاسخ مورد نظر شركت سيسكو می باشد . در برخی موارد ممكن است بيش از يك پاسخ مناسب برای يك سوال خاص مطرح شده باشد ولی گزينه صحيح ، پاسخی است كه سيسكو آن را توصيه نموده است .

 

نكات كليدی برای دريافت مدرك CCNA (بخش اول)
‍CCNA ( برگرفته از  Cisco Certified Network Associate  )  اولين مدرك معتبر شركت سيسكو در رابطه با شبكه است كه می توان آن را پيش نياز ساير مدارك اين شركت در نظر گرفت . علاقه مندان به دريافت اين مدرك می بايست توانمندی خود را در زمينه های متعددی افزايش دهند .
در اين مطلب به برخی نكات كليدی و مهم به منظور افزايش آمادگی علاقه مندان جهت شركت در آزمون های CCNA اشاره می گردد .

 • نكته اول : اولين مزيت bridging ، افزايش پهنای باند قابل دسترس بر روی يك سگمنت شبكه است ، چراكه با اين كار تعداد دستگاه های موجود در يك collision domain كاهش می يابد . از واژه bridging قبل از معرفی هاب و  روتر در شبكه استفاده  می گرديد . بنابراين طبيعی است كه برخی افراد از bridge  به عنوان سوئيچ ياد كنند . در واقع ، سوئيچ و bridge دارای عملكردی مشابه و يكسان می باشند ( كليات كار ) و اين دو دستگاه شبكه ای  collision domain در يك شبكه LAN را كاهش می دهند . به عبارت ديگر ، سوئيچ اساسا” يك bridge چندين پورت با قدرك اداراك بيشتری است .
  دو دستگاه فوق دارای تفاوت هائی نيز می باشند. به عنوان نمونه ، سوئيچ ها به منظور انجام وظايف خود دارای امكانات مديريتی و قابليت های پيشرفته ای می باشند . در اغلب موارد bridge صرفا” دارای يك ، دو  و  يا چهار پورت می باشد.
 • نكته دوم : سوئيچ ها ، بريج های چند پورته ای با سرعت بالا می باشند كه دارای قابليت هائی نظير bridge  بوده  و معمولا” دارای تعداد پورت بيشتری می باشند . هر پورت سوئيچ به منزله يك collision domain جداگانه می باشد و پهنای باند مختص به خود را ايجاد می نمايد .
 • نكته سوم : از شبكه های محلی مجازی ( VLANs ) ، برای گروه بندی پورت های سوئيچ در يك شبكه محلی استفاده می گردد . برای ارتباط بين شبكه های محلی مجازی به روتينگ نياز می باشد .

مقاله برنامه ریزی و طراحی شبکه CCNA

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید