مقاله در مورد نخود

مقاله در مورد نخود

بسمه تعالي

نخود به خانواده بقولات تعلق دارد . بذور رسيده و خشك نخود داراي ارزش غذايي زياد مي باشد و يكي از مهمترين منابع غذايي سرشار از پروتئين
( ۱۸ تا ۲۳ درصد ) مي باشد و نيز از قابليت نگهداري و انبار داري خوبي برخوردار است .

علاوه بر اهميت نخود به عنوان يك منبع غذايي مهم براي تغذيه انسان و دام، اين گياه مي تواند در حاصلخيزي خاك ، بويژه در مناطق خشك موثر باشد . با توجه به اينكه اين گياه نسبت به ساير حبوبات سازگاري بيشتري با شرايط اقليمي كشور دارد و مي تواند بخشي از نيازهاي پروتئيني كشور را تأمين كند، بايد بيشتر مورد توجه كشاورزان و مسئولان كشور قرار گيرد .

ازدياد جمعيت و نياز روز افزون بشر به مواد غذايي از يك طرف و محدوديت منابع توليد از طرف ديگر انديشه محققان و دولتمردان را در اين راستا سوق داده كه تنها راه دستيابي به خود كفايي كشاورزي ،به دليل محدود بودن منابع آب و خاك هر كشور افزايش عملكرد در واحد سطح مي باشد و اين ميسر نمي گردد مگر با توليد ارقام پر محصول كه با بهره گيري از علم ژنتيك مي توان به اين مهم دست يافت .

آگاهي و اطلاع از نحوه عمل ژن در كنترل صفات، كمي و كيفي بودن صفات ‌تعداد ژن كنترل كننده ، نقشه كروموزومي و ساير اطلاعات ژنتيكي مي تواند ما را در اهداف دورگ گيري ياري نمايد . لازم به ذكر است كه در چند سال اخير دورگ گيري بر روي گياه نخود تيپ كاملي با موفقيت در بخش تحقيقات حبوبات كرج و چند شهرستان از جمله گرگان آغاز گرديده است .

از ديدگاه اصلاح نبات برخي از دلايل كاهش عملكرد و پتانسيل عملكرد پايين در ارقام كنوني نخود عبارتند از : حساسيت ارقام به بيماريها ، خسارات آفات ‌و عدم واكنش ارقام كنوني به مديريت فشرده مثلاً استفاده از كود ، آبياري: از اين رو عمده تلاش متخصصين اصلاح نباتات معطوف به كشف راههاي چگونگي افزايش پتانسيل ژنتيكي در عملكرد نخود مي باشد .

مطالعات نشان داده است كه يكي از راههاي افزايش عملكرد نخود ،‌ افزايش بيوماس و بهبود شاخص سطح برداشت مي باشد . با انجام عملياتي مانند تلاقي هاي بين گونه اي ، تلاقي بين دسي – كابلي، ايجاد تيپهاي پا بلند و ارقام حساس به كود و آبياري مي توان بيوماس گياه و در نتيجه شاخص برداشت آن را افزايش داد .

 

فصل اول ( كليات )

سيستماتيك نخود :‌

نخود زراعي با نام علمي Cicer aritinum مي باشد كه به خانواده بقولات
( Fabaceae ) تعلق دارد و رده بندي گياهي آن به صورت زير است :

شاخه                                       Megnolio Phyta

رده                                        Megnolio Psida

زير رده                                     Rosidae

رسته                                                 Fabales

تيره                                           Fabaceae

زير تيره                                      Faboideae

جنس                                             Cicer

گونه                                             C.arietinum

معرفي جنس Cicer ( توصيف كلي همراه با تأكيد ويژه بر روي گونه C.arietinum ) .

جنس Cicer شامل گونه هاي يكساله مانند C.arietinum و گونه هاي دائمي است . گياهان اين جنس گاهي به صورت درختچه اي بوده ولي هرگز به اندازه يك درختچه يا بوته حقيقي رشد نمي كنند . اين گياهان داراي كرك بوده و كركهاي آنها ممكن است غده دار يا بدون غده باشند ،‌ساقه ها منشعب ،‌ راست يا خميده ، بر روي زمين خوابيده يا ايستاده ، كم و بيش شيار دار مي باشند . برگها جفت پري۱ و تك شانه اي۲ داراي پيچك و يا بدون پيچكند .

كاسه گل در قاعده منظم و در قسمت پشتي محدب است . جام گل سفيد همراه با رگه هاي بنفش ،‌ آبي يا صورتي مي باشند .

خامه نازك و نخ مانند ،‌ صاف و بي كرك است ،‌ ستون پرچمي و يا دلفوس
( ۱+۹ ) و شكل قرار گرفتن آنها در كاسه گل كمي اريب است

گل آذين جانبي داراي ۱-۵ گل ( گونه C.arietinum شامل يك يا ندرتاً دو گل ) هستند.

گلها منفرد يا خوشه اي روي دم گلهاي محوري قرار دارند . نيام محتوي  ۱-۱۰ بذر (C.arietinum داراي يك تا سه بذر ) است .

منشأ تاريخچه نخود :‌ ( ال . جي . جي . واندر ميزن )

نخود زراعي (C.arietinum ) يكي از اولين لگومهاي

۱ Par ipinnate

۲ Imparipinnate

مقاله در مورد نخود

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید