مقاله در مورد مكانيك

مقاله در مورد مكانيك

فهرست
پيش درآمد
كنترل خودكار و غيرخودكار
سيستم‌هاي كنترل سوخت
كنترل فشار (موتور سوق‌دهنده توربو)
كنترل فشار (موتور جت توربو)
كنترل جريان
شتاب دهندگي تركيبي و كنترل سرعت
كنترل درجه فشار
كنترل الكترونيكي موتور
كنترل دما و سرعت تقويت كننده كنترل ناظر موتور مي‌باشد
سيستم سوخت با فشار پايين
پمپ‌هاي سوخت
پمپ‌هاي سوخت از نوع مكنيه لاستيكي (پيستوني)
پمپ‌هاي سوخت از نوع دنده‌اي
نازل‌هاي اسپري سوخت
گرم كردن سوخت
تأثيرات تعويض سوخت
سوخت‌هاي توربين گازي
ملزومات سوخت
مسدود كردن گاز و جوشش
كنترل آلودگي سوخت

پيش‌درآمد
۱- وظايف سيستم سوخت از قرار زير مي‌باشد:
تأمين سوخت موتور به منظور احتراق مناسب و كنترل جريان سوخت مورد نياز جهت استارت، شتاب‌گيري و پايداري در هنگام حركت. بنابراين از يك يا چند پمپ سوخت استفاده مي‌شود تا سوخت را به نازل‌هاي اسپري سوخت برسانند و مي‌توانند سوخت را به سيستم سوخت‌پاش بپاشند. از آن جا كه ميزان جريان سوخت متناسب با ميزان هواي وارد شده به موتور مي‌باشد و هم‌چنين برقرار كننده سرعت مناسب و فشار مي‌باشد، كنترل‌كننده‌هاي اين بخش به صورت كاملا اتوماتيك مي‌باشند. البته استثنايي كه در اين مورد وجود دارد مربوط به انتخاب قدرت موتور مي‌باشد كه توسط سوپاپ‌هاي غيرخودكار و يا اهرم‌هاي قدرت صورت مي‌گيرد. يك اهرم شير مسدود كننده يا شير (Cock) براي متوقف كردن موتور نيز به كار مي‌رود. البته در مواردي اين دو مورد تركيب شده و جهت عملكرد منفرد اهرم به كار مي‌رود.
۲- هم‌چنين لازم است كه سيستم خودكار امنيتي وجود داشته باشد كه دماي سوخت موتور، سيستم كمپرس و سيستم فشار را تحت كنترل خود قرار دهد.
۳- توسط موتور سوق دهنده توربو، تغييرات در سرعت سوق دهنده و آهنگ آن حائز اهميت است. زيرا بر قدرت خروجي موتور تأثير مي‌گذارند. هر چند معمول است كه اهرم‌هاي سوپاپ و كنترل كننده‌هاي سوق‌دهنده را با هم در ارتباط مي‌دانند و حداكثر ميزان سرعت موتور توسط كنترل‌كننده سرعت سوق‌دهنده صورت مي‌گيرد و سرعت بيش از حد نيز توسط يك عامل در سيستم سوخت كنترل مي‌شود.
سيستم سوخت، كاربردهاي ديگري نظير خنك‌سازي روغن و كنترل هيدروليك سيستم‌هاي كنترلي مختلف موتور را به عهده دارد. به عنوان مثال بخش كنترل فشار جريان هوا.
كنترل غيرخودكار و خودكار
كنترل ميزان قدرت سوخت توسط محدودسازي ميزان سوخت پاشيده شده در محفظه احتراق صورت مي‌گيرد. زماني كه نيروي بيشتري نياز باشد سوپاپ باز مي‌شود و فشار نسبت به نازل‌هاي سوخت زياد مي‌شود زيرا جريان سوخت زياد مي‌شود و باعث افزايش دماي سوخت مي‌شود و هم‌چنين باعث شتاب‌دهي به گاز داخل توربين مي‌شود كه نتيجتا منجر به سرعت بالاي موتور و تطابق بهتر ميان سوخت و هواي وارد شده مي‌شود و متعاقبا باعث افزايش قدرت در موتور مي‌شود.

مقاله در مورد مكانيك

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید