تحقیق درمورد سوهان کشیدن ناخن

چطور ناخن هایتان را سوهان بکشید

چطور ناخن هایتان را سوهان بکشید

سوهان کشیدن ناخن ها در منزل، هم موجب صرفه جویی می شود و هم زحمت رفت و آمد به آرایشگاه را ندارد. درست سوهان کشیدن ناخن ها برای سلامت، دوام و رشدشان مهم است. با دنبال کردن این چند قدم ساده می توانید در زمان کوتاهی سوهان کشیدن درست ناخن هایتان را بیاموزید.

مقاله مرتبط: تحقیق درباره انتخاب سوهان ناخن

۱. ابتدا دست هایتان را با آب و صابون بشویید.

۲. یک حوله یا پارچه ی بی استفاده را برای جمع کردن خاک سوهان زیر دست هایتان قرار دهید.

۳. اگر می خواهید ناخن هایتان را از آنچه هست خیلی کوتاه تر کنید، ابتدا با ناخن گیر کوتاهشان کنید. در یک خط مستقیم طوری کوتاه کنید که سر ناخن ها مستطیلی شود.

۴. سوهان را در گوشه ای از یکی از ناخن ها قرار دهید. بدون اینکه فشار زیادی وارد کنید آن را تا میانه ی ناخنتان بکشید. همین عمل را چندین بار تکرار کنید.

۵. همین کار را روی گوشه ی دیگر همان ناخن تکرار کنید.

۶. روی هر ناخن همین روند را پیاده کنید.

۷. با سوهان پولیش ناخن هایتان را برق بیاندازید.

۸. دستتان را بشویید و مرطوب کنید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید